Dansk geriatrisk forskning 1903-91


Titel Forfatter Tidsskrift År
Diæthistorisk interview af eksakt 85R09;årige mænd og kvinder fra 1897R09;kohorten i Glostrup, Danmark. Schroll, M., Christensen, K.M., Ingerslev, J. and Hansen, P.F. Sjette nordiske kongres i Gerontologi, København. CongressR09;Proceedings 149R09;154 1983.
Prævalens af diabetes mellitus og nedsat glukosetolerans. Nye internationale kriterier for klas­sification anvendt på data fra GlostrupR09;befolkningsundersøgelserne af 40R09;,50R09;,60R09;,70R09;,80R09; og 85R09;årige mænd og kvinder Schroll, M., Hollnagel, H., Hedegaard, L., Eriksen, M., Agner, E., Ingerslev, J. and Deckert, T. nordiske kongres i Gerontologi, København 1983. CongressR09;Proceedings 384R09;387, 1983.
Faldtendens hos ældre. Severin, T. and Sehested, P. Mskr.­prakt.lægegern. januar:59R09;64, 1983.
Oralstatus og behandlingebehov hos 85R09;årige i Glostrup. Sidelmann, E., HolmR09;Petersen, P. and Ingerslev, J. Sjette nordiske kongres i Gerontologi, København 1983. CongressR09;Proceedings 106, 1983.
Udlægning af funktioner fra sygehusene Sundhedsstyrelsen, Ugesk.læger 145:2615R09;2624 1983.
Funktionstilstanden hos ældre københavnere. Sørensen, K.H. Ugesk.læger 145:3853R09;3858, 1983
Nyt funktionsskema II. Anvendt på to langtidsmedi­cinske afdelinger Sørensen, K.H., Jørgensen, U., Kirchhop, M., Tjalve, E. and Froberg, K.D. Ugesk.læger 145:451R09;454, 1983.
Syge ældre mennesker i eget hjem. Almind, G., Holstein, B.E., Larsen, B.S. and Schoubye, G. Forsknings gruppen vedr. hjemmeboende ældre april: 1984.
Udskrivning af gamle fra sygehus. Almind, G., Holstein, G. and Larsen, B.S. Ugesk.læger 146:1309R09;1312 1984.
Gamle (90+årige) patienter akutte indlæggelse på en medicinsk afdeling Boesen, K. and Andreasen, P.B. Mskr.prakt.lægegern. okt.:581R09;582, 1984.
Langtidsmedicinsk visitation set med socialR09; og sundhedsforvaltningens øjne. Boolsen, M.W. .læger 146:1083R09;1084 1984.
Geriatrisk rehabilitering af den ældre patient. Dalgaard, O.Z. Ugesk.læger 146:2907R09;2908 1984.
Hemmaboende ældre kvinnor reder sig bettre en man Haglund, G. Läkartidningen 81:4174, 1984.
Ekonomiska aspekter på vård och service får ældre Håkansson, S. Lækartidningen 81:771R09;773, 1984.
Consequences of assessment and intervention among elderly people: a three year randomised controlled trial. Hendriksen, C., Lund, E. and Strømgård, E. BMJ 289:1522R09;1524, 1984.
Ældres helbred er overraskende godt Hendriksen, C., Rasmussen, RS. and Christensen, E. DK 24: 1984.
Patienten udskrives til.... Kirk, H. Ugesk.læger 146:1306R09;­1307 1984
Distriksorienteret, langtidsmedi­cinsk vurdering af hjemmeboende pensionister Kirkby, H. and Jørgensen, S. Ugesk.f.læger 146:1881R09;1883, 1984.
Hip fracture among the elderly in a mixed urban and rural population. Kreutzfeldt, J., Haim, M. and Bach, E. Age & Ageing 13:111R09;119, 1984.
Bedre og hurtigere hjælp til gamle i truet situation. Larsen, B.S. Hjemmesygepleje 2:16R09;21, 1984.
Langtidsmedicin og geriatri. Status og fremtid Mogensen, F., Sanders, S. and Horwitz, N. Ugesk.læger 146: 1984
Danske langtidsmedicinske afdelinger Nielsen, J.A. Ugesk.­læger 146:378R09;383 1984.
Ressourcer, produktion og visitationsvirksomhed R09; en enqueteundersøgelse. Nielsen, J.A. Ugesk.læger 146:378R09;383, 1984.
Ortopædkirurgiske muligheder hos ældre. Pilgaard, S. Mskr.­prakt.lægegern. 627R09;628, 1984.
Nyt funktionsskema III. Anvendelighed Sørensen, K.H., Kirchhop, M., Froberg, K.D., Tjalve, E. and Jørgensen, U. Ugesk.læger 146:1884R09;1886, 1984.
Gamle københavners sociale netværk. Fra en epidemiologisk, socialmedicinsk inter­viewundersøgelse af 75, 80 og 85 årige københavnere Sørensen, K.H., Kirk, H. and Sivertsen, J. Ugesk.læger 146:1740R09;1744, 1984.
Jeg R09; en gerontofil. Vennervald, K. Berlingske Tidende Mandag 10. sept.: 1984.
Tyreoidealidelser hos ældre. Worm, J. Mskr.prakt.lægegern. okt:605R09;606, 1984.
Den primære omsorg for ældres sundhed og sygdom. Almind, G. Nord.med. 101:11R09;14, 1986.
Oral health status and need for dental treatment in geriatric patients in a Danish district hospital. Brauer, L., Bessermann, M., FrijsR09;Madsen, B. and Brauer, E. Community Dent Oral Epidemiol 14:132R09;135 1986