Dansk geriatrisk forskning 1903-91


Titel Forfatter Tidsskrift År
Torben Geill symposium. Geriatri i Danmark. Dansk Gerontologisk selskab, Indbydelse 7.nov.: 1986.
Bofællesskabet R09; nøglen til fremtiden? Demzitz, M. Ældre og samfund 9:22R09;23, 1986.
Får ældre med nedre urinsvejslidelser tilstrækkelig bistand fra den primære sundhedssektor Frølund, B., KrogsgaardR09;Jensen, A. and Djurhuus, J.C. Mskr.prakt.lægegern. 64:345R09;347, 1986.
Pathological changes of the bladder in the elderly with a medium age of 84 years Frølund, B., Petri, C., Holst, E., Mortensen, M.L., Sanders, S. and Vennervald, K. Nordic Gerontology and Geriatrics Today 419R09;422 1986.
IndlæggelsesR09; og udskrivningsforløbet på en lantidsmedicinsk afdeling Hansen, R.F., Krakauer, R. and Schroll, M. Ugesk.læger 148:1987R09;1992, 1986.
An intervention study among elderly people Hendriksen, C. Scand J Prim Health Care 4:39R09;42 1986.
Ældre menneskers kontakter med praktiserende læge. En 3R09;årig opgørelse fra Rødovre kommune Hendriksen, C., Lund, E. and Strømgård, E. Ugesk.læger 148:3397R09;3401, 1986.
Prevalence and prognostic significance of cardiac arrhythmias detected by ambulatory electrocardiography in subjects 85 years of age Ingerslev, J. and Bjerregaard, P. Euro heart j 7:570R09;575, 1986.
Fald R09; mange årsager, utallige udfordringer. Ingerslev, J Ugesk.læger 148:407R09;408 1986.
Ældres kostvaner og kostproblemer Ingerslev, J. Mskr.prakt.­lægegern. 8:503R09;511, 1986.
Dø ung så sent som muligt. Forebyggende indsats kan give stor gevinst i alderdommen. Kirk, H. Danmarks amtsråd. 8:29, 1986.
Terminal pleje. Problemer og løsninger. Komiteen for Sundhedsoplysningen, Sundhedsoplysningen 1986.
Langtidsmedicinsk patientklientel. Lundvall, L. Ugesk.læger 148:267R09;270, 1986.
Urodynamic studies of geriatric hospital patients with an overactive detrusor function. Sanders, S., KrogsgaardR09;Jensen, A., Frølund, B. and Hjortrup, A. Nordic Gerontology and Geriatrics Today 419R09;422 1986.
De gamle skal behandles godt, men hvad er god behandling Schroll, M. and Maagøe, H. Lægen 12R09;18, 1986.
Medicinaldirektør Søren K. Sørensen, Schroll, M. Sundhedsstyr­elsen. brev 16.april: 1986.
Gamle københavneres økono­miske forhold Sørensen, K.H. and Sivertsen, J. Ugesk.læger 148:793R09;798, 1986
Holter monitoring in evaluation of falls and dizziness among elderly people. Yde, K., Ingerslev, J. and Ejlertsen, Aa. 8th Scandinavian congress of Gerontology. Proceedings Tampere, may 25R09;28:455R09;458 1986.
Syge mennesker i eget hjem. Almind, G., Holstein, B.E. and Larsen, B.S. FADL1S Forlag København: 1987.
Geriatrisk forskning R09; i praksis og på sygehus. DADL1s hygiejnekommites gerontologiudvalg, .læger 149:3293R09;3296 1987.
Gamle skal behandles godt R09; hvordan? Dalgaard, O.Z., Hendriksen, C., Horwitz, N., Maagøe, H., Sanders, S. and Schroll, M. postgraduat weekendkursus i Geriatri 1987.
Konsensusudviklingskonference: forebyggelse og behandling af osteoporose. European Foundation for Osteoporosis and Bone Disease., Ugesk.læger 149:3270, 1987.
Is growing old a disease? A study of attitudes of elderly people to physical symptoms. Gjørup, T., Hendriksen, C., Lund, E. and Strømgård, E. J Chronic Diseases 40:1095R09;1098, 1987.
Forebyggelse blandt gamle. Gøtrik, J.K. Ugesk.læger 149:2096, 1987.
Konsekvenser af forebyggende hjemmebesøg blandt gamle mennesker Hendriksen, C. .læger 149:2097R09;2100 1987.
Use of social and health services by elderly people during the terminal 18 months of life Hendriksen, C., Lund, E. and Strømgård, E. Scand J Soc Med 15:169R09;174, 1987.
Er det en sygdom at blive gammel? Ældres vurdering af eget helbred. Hendriksen, C. and Gjørup, T. Mskr.prakt.lægegern. 65:91R09;96, 1987.
Ældre menneskers funktionsformåen. En opgørelse fra Rødovreprojektet Hendriksen, C., Lund, E. and Strømgård, E. Ugesk.læger 149:1835R09;1839, 1987.
Konsekvenser af forebyggende hjemmebesøg. En følgning 22 år efter interventionsprocedurens afslutning. Hendriksen, C. Ugesk.­læger 149:2097R09;2100 1987.
Forløbet af sidste leveår R09; sygehusindlæggelser og kontakter med læge og hjemmepleje. Hendriksen, C. Gerontologi og samfund 3:55R09;56, 1987.