​​​​​​​Næste specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri for Hoveduddannelseslæger i geriatri:


Afholdes 12-13. juni 2023 på Odeon/Hotel Comwell H C Andersen i Odense 
En forudsætning for afholdelse er minimum 6 tilmeldte kursister. Pga kursets meget interaktive opbygning, 
kan der maksimalt tilmeldes 15 deltagere. Tilmeldinger sker efter først til mølle princippet. 
Tilmelding sker på via dette link https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=A1W2AXVEJJ9P 
Bemærk at linket til survey x’ act ikke kan tilgås via browserne Safari eller Firefox, men virker fint via 
Explorer og Chrome. 
Evt spørgsmål rettes til Solvejg Henneberg Pedersen på mail: sogp@regionsjaelland.dk 
Seneste tilmeldingsdato 14. april 2023. 
Om Kurset 
Kurset afholdes hvert år i maj-juni måned. 
Læs mere om kurset på DSGs hjemmeside under forskning, hvor beskrivelse af og kravene til 
kursusdeltagelse er beskrevet. 
Forskningsudvalget 

   2023-03-20 2024-06-30

Geriatriske Sygdomme 1

 

Geriatriske Sygdomme 1. 
Specialespecifikt kursus i geriatri for hoveduddannelseslæger.
2 gange 2 dage med en mindre opgave.
26/4/23 (9.00-16.00)+27/4/23(8.15-15.30)
og
7/6/23 (9.00-16.00)+8/6/23(8.15-15.30)

Sted: Aarhus Universitetshospital

Delkursusledere: Catherine Foss og Seham Shahla

Tilmelding: Catherine Foss.  E-mail: annefoss@rm.dk. Frist 1/3 2023.
 

   2022-11-04 2023-06-10