Specialespecifikt kursus ”Geriatriske sygdomme II

 

For hvem: Hoveduddannelseslæger
Hvornår: d. 19-21 marts 2024 
Hvor: København
Type: Eksternat (overnatning ikke inkluderet)
Kurset indeholder oplæg indenfor infektionsmedicin, reumatologi, dermatologi, gastroenterologi, uro-gynækologi samt væske/elektrolytter. Derudover en grundig gennemgang af faldudredning, med praktiske indslag.
Du vil på kurset ligeledes lære lidt om formidling og fremlæggelse. I den forbindelse vil du før kurset få en hjemmeopgave, der skal være forberedt til fremlæggelse på kurset. Det betyder at kurset består af 3 kursusdage med fremmøde og 1 hjemmearbejdsdag, som du skal huske at ønske fri til. 
Der er tale om et eksternat, dvs. du skal selv sørge for overnatning i forbindelse med kurset. 
Yderligere informationer gives i kursusbrev, sammen med hjemmeopgave.
Hvis tilmeldinger overstiger kursets kapacitet, prioriteres uddannelseslæger der er længst i forløbet. 

Vigtige datoer
Tilmeldingsfrist: 31. januar 2024
Udlevering af hjemmeopgave: 9. februar 2024
Deadline for indsendelse af power-point præsentation: 17. marts 2024 

Tilmelding til kursusleder Annette Højmann, ahhan@regionsjaelland.dk, hvortil eventuelle spørgsmål ligeledes kan adresseres. 
Til brug for registrering skal oplyses følgende:
Navn
Mailadresse
Privat mobilnummer
Arbejdssted
Hvilket år i hoveduddannelse:

 

   2023-09-22 2024-03-26