Viborg
Overlæge Joanna Secher-Johnsen

Ålborg
Ledende overlæge Stig Andersen

Hjørring
Specialeansvarlig overlæge Marianne Metz Mørch