Målbeskrivelser


  Målbeskrivelse (PDF) opdateret 14, juni 2023


Word-filer
   Kompetencekort til fremlæggelse/EBM-opgave
   Kompetencekort til fremlæggelse af typisk geriatrisk aptient
   Generisk kompetencekort til brug for casebaseret diskussion vedrшrende kompetencer i Geriatri
   Kompetencekort til brug for direkte observation af journaloptagelse: patient med mistænkt demens
   Kompetencekort til brug for direkte observation af journaloptagelse: patient henvist til faldklinik


PDF-filer
   Kompetencekort til fremlæggelse/EBM-opgave
   Kompetencekort til fremlæggelse af typisk geriatrisk aptient
  Generisk kompetencekort til brug for casebaseret diskussion vedrшrende kompetencer i Geriatri
  Kompetencekort til brug for direkte observation af journaloptagelse: patient med mistænkt demens
  Kompetencekort til brug for direkte observation af journaloptagelse: patient henvist til faldklinik

   2022-03-14 2026-12-24