Spørgeskema - Pharmacovigilance among acutely admitted elderly patients using routine-collected data

 

Kære kollega med ekspertviden om medicin hos ældre under akut sygdom.
 
Som led i forskningsprojektet "Pharmacovigilance among acutely admitted elderly patients using routine-collected data" skal der ved hjælp af en Delphi-proces udarbejdes en liste over medicin, som vurderes potentielt uhensigtsmæssigt at give til akut syge ældre i visse situationer. 
Studiet skal lette behandlingen af akut syge ældre og mindske arbejdsbyrden for læger. 
 
Ekspertpanelet kommer til at bestå af læger med erfaring inden for akutmedicin, klinisk farmakologi og geriatri. Er du speciallæge eller er du mere end 2½ år igennem din hoveduddannelse inden for ét af de tre specialer vil vi gerne invitere dig til at deltage.
 
Vi er klar over at du har travlt, men på grund af de vigtige input du kan komme med, håber vi alligevel du vil tage dig tiden til at deltage.
 
Tidsforbruget vil være ca. 25-30 minutter for hver af de 3 spørgeskemaer med ca. 4 uger imellem hvert spørgeskema.
 
o    I første spørgeskema vil du blive bedt om at vurdere, hvor enig du er i en række udsagn, udvalgte på baggrund af litteraturgennemgang og klinisk erfaring.
Desuden får du mulighed for at foreslå medicin, som du har erfaring med er uhensigtsmæssige til akut syge ældre. 
 
o    I andet spørgeskema vil du blive bedt om at vurdere de udsagn der ikke var konsensus om i første spørgeskemaundersøgelse og eventuelle nye forslag kommet fra første spørgeskemaundersøgelse.
Som baggrund for revurderingen vil du modtage et anonymiseret sammendrag af egne og panelets vurderinger og kommentarer fra første spørgeskema.
 
o    Tredje spørgeskema bliver en afsluttende gennemgang af de udsagn på listen hvor der endnu ikke er opnået konsensus. Også her præsenteres du for en anonymiseret udgave af egne og andres kommentarer fra tidligere besvarelser.
 
Hvis du ønsker at deltage kan første skema besvares allerede nu og senest den 31. maj på https://redcap.rm.dk/surveys/?s=W8NJA94TJW
 
Hvis du har spørgsmål til projektet eller kommentarer er du meget velkommen til at kontakte Mikkel Juul Jensen på mikkel.juul.jensen@auh.rm.dk eller tlf. 30387177 (8-15)
 
På forhånd tak for din hjælp.
Med venlig hilsen
 
Mikkel Juul Jensen, ph.d.-studerende, Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital
 
Else Marie Damsgaard, professor, Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital
 
Cathrine H. Foss, overlæge og ph.d., Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital
 
Merete Gregersen, klinisk specialist, lektor ph.d.
 
Casper Kierulf Lassen, læge og ph.d., Klinisk Farmakologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

 

   2022-05-23 2022-09-28