Creatine Clearance beregner

Dette estimat af GFR er udviklet af Cockcroft og Gault. Lægemiddelfortegnelsens nomogram til vurdering af endogen creatinin clearance på en formel udviklet af Cockcroft og Gault. Den samme formel er brugt i dette program.


Der skal bruges hele tal eller punktum som kommategn.


  Mand

  Kvinde

Alder   
Vægt  
S-Crea
Resultat:


CrCl