Nationale behandlingsvejledninger

Subkutan væskebehandling - Faglig godkendelse 11. marts 2023 - planlagt revision marts 2026

Værktøj til vurdering af smerter hos ældre patienter med moderat til svær demens - Faglig godkendelse 01.06.2022 - Planlagt revision August 2024.

   2022-02-18 2026-12-24