Special Interest Groups

 

Special Interest Groups under Dansk Selskab for Geriatri; en mulighed for geriatere og andre med interesse for specifikke områder af det geriatriske speciale at vidensdele, på tværs af regioner, hospitaler og specialer. 


Formålet er at samle, styrke og formidle den geriatriske specialistviden i Danmark. 
Nedenunder kan ses de for nuværende aktive SIG's.


For at se grupper under udvikling samt kontaktmuligheder  - se medlemssiderne under fanen "SIG"".

 
 SIG dannelse under DSG
 Onko-geriatri

 

   2023-01-26 2027-03-19