Indmeldelse i DSG

 

Indmeldelse/Udmeldelse/ændringer af medlemsoplysninger


Indmeldelse i DSG sker via Lægeforeningens hjemmeside.

Log in på 'Min side' på www.laeger.dk, vælg fanebladet 'Dit medlemsskab' og herunder menupunktet 'Videnskabelige selskaber'


Ved udmeldelse/ændring af oplysninger:
Log in på 'Min side' på www.laeger.dk. Her kan du ændre dine personlige oplysninger, og vælge udmeldelse.

   2021-09-26