Sundhedsfaglige råd

 

Sundhedsfagligt Råd for Geriatri, Region Hovedstaden:

Formand: Vicedirektør Kirsten Breindal, Hvidovre Hospital,
E-mail: Kirsten.Breindal@regionh.dk

Næstformand: Ledende overlæge Finn Rønholt, Herlev-Gentofte Hospital
E-mail: finn.roenholt@regionh.dk

Sundhedsfagligt Råd i Geriatri Region Sjælland:

Formand: Sygehusdirektør Vagn Bach,
Næstformand: Overlæge Solvejg Henneberg Pedersen, Holbæk Sygehus
E-mail shp@dadlnet.dk

 
Specialeråd i Geriatri i Region Nordjylland:

Intet Specialeråd

Specialeråd i Geriatri i Region Midtjylland:

Formand: Overlæge Ivana Andjelkovic, Regionshospitalet Horsens  , E-mail: ivana.andjelkovic@rm.dk


Specialeråd i Geriatri i Region Syddanmark:
Formand: Ledende overlæge Lars Matzén, OUH, Svendborg Sygehus,
E-mail: lars.matzen@ouh.regionsyddanmark.dk

   2022-03-22 2026-12-24