Sundhedsfaglige råd

 

Sundhedsfagligt Råd for Geriatri, Region Hovedstaden:

Formand:  Jakob Hendel
Mail: jakob.hendels@regionh.dk
Næstformand: Trine Sander
Mail: Trine.sander.Pedersen@regionh.dk

Sundhedsfagligt Råd i Geriatri Region Sjælland:

Formand: Anne Grethe Larsen
Mail: agla@regionsjaelland.dk
Næstformand: Solvejg Henneberg 
Mail: sogp@regionsjaelland.dk

 
Specialeråd i Geriatri i Region Nordjylland:

Intet Specialeråd

Specialeråd i Geriatri i Region Midtjylland:

Formand Nuria Gonzales Bofill
Mail: nuria.gonzales.bofill@auh.


Specialeråd i Geriatri i Region Syddanmark:

Formand: Søren Kasch 
Mail: soeren.kasch@rsyd.dk
Næstformand: Barbara Ratajczyk
Barbara.ratajczyk@rsyd.dk

   2023-04-13 2026-12-24