Pressekontakter

Lars-Erik Matzen, Ledende overlæge, Geriatrisk Afdeling G, Odense
Kontaktinfo:
Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C, Denmark
Phone +45 21849297, e-mail: lars.matzen@rsyd.dk


Catherine Hauerslev Foss, Ledende overlæge, PhD, klinisk lektor
Særlig viden om:
1. Akut syge ældre og
2. Tværsektorielt samarbejde.
Kontaktinfo:
Ældresygdomme Aarhus Universitetshospital C
Telefonnummer: 29120534; e-mail: annefoss@rm.dk

Mikkel Erik Juul Jensen, Speciallæge i intern medicin, geriatri og afdelingslæge på Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital samt klinisk lektor på Aarhus Universitet
* Særlig viden om:
1) Medicinering af ældre
2) Multimorbiditet hos ældre
* Kontaktinfo:
Mikkel Erik Juul Jensen
Afdelingslæge, klinisk lektor
Ældresygdomme
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
Indgang J, plan 5.
8200 Aarhus N
Tlf. 30387177

Finn Rønholt. Ledende overlæge. Ph.d. MPA.
· Særlig viden om:


Mange års erfaring med undersøgelse og behandling af ældre medicinske patienter med komplekse helbredsmæssige problemer. Herunder medvirket til udvikling af modeller for akut geriatrisk behandling under indlæggelse samt modeller for udgående geriatriske funktioner, følge-hjem-ordninger og samarbejde med almen praksis og specialiseret hjemmesygepleje. Bredt kendskab til tværfagligt samarbejde – herunder samarbejde med neurologer omkring demensudredning og ortopædkirurger omkring patienter med hoftenære knoglebrud. Kontaktinfo:

Medicinsk Afdeling. Herlev Gentofte Hospital.
Mobil 61787038.
Mail: finn.roenholt@gmail.com

Jesper Ryg, professor, forskningsleder,
Særlig viden om:
Fald hos ældre

Kontaktinfo:
Overlæge/Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet
Telefon 6015 2610
E-mail: jesper.ryg@rsyd.dk

Karen Andersen-Ranberg, Overlæge, Professor, ph.d.
Geriatrisk afd. G, Odense Universitetshospital

Særlig viden om
Aldring, epidemiologi og skrøbelighed

Kontaktinfo:
6541 4615
karen.andersen-ranberg@rsyd.dk

Hanne Kirkeby, privat praktiserende geriater
Særlig viden om
Speciallægepraksis i geriatri. Har siden 2013 drevet ovennævnte private klinik, hvor jeg som Danmarks eneste praktiserende speciallæge i geriatri tilser ældre i deres eget hjem eller på plejehjem

Kontakt information ,
Skodsborg
E-mail geriatri@kirkby.dk
telefon 21 55 36 36 / 45 89 33 90

Hanne Pedersen, Uddannelsesansvarlige overlæge
Særlig viden om
Delir (akut konfusionstilstand) / demens

Kontaktoplysninger