Rapport om rekruttering af introduktionslæger til geriatrien

 

En ny rapport, baseret på besvarelser fra introduktionslæger i Geriatri i Danmark , er netop blevet lagt op på medlemssiderne.
Rapporten belyser nogle af de udfordringer, der er forbundet med rekruttering til den geriatriske hoveduddannelse.
Rapporten indeholder anbefalinger til både de geriatriske afdelinger og Dansk Selskab for Geriatri, med fokus på at forstå hvad der motiverer introduktionslæger til at vælge hoveduddannelse i Geriatri.

Analysen af introduktionslægers besvarelser om, hvad der betyder noget i forhold til specialevalg, har ført til fremkomsten af 10 anbefalinger for både afdelinger og selskab. 
Disse anbefalinger kan forhåbentlig bidrage til at forbedre rekrutteringen og fastholde kvalificerede læger inden for geriatrien.

For at læse den fulde rapport og få indblik i anbefalingerne klik her (kræver login): Rapport om rekruttering af introduktionslæger

   2024-03-05   2024-12-24

Har du et input til Seponeringslisten? 

 

Har du et input til Seponeringslisten? 

Kender du en medicingruppe eller et lægemiddel, hvor du mener der er klart seponeringspotentiale hos voksne danskere?

Så vil jeg meget gerne høre fra dig.

Skriv til mig på mikkel.juul.jensen@auh.rm.dk

Uddybning:
Seponeringslisten udarbejdes hvert år af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen. Jeg sidder i arbejdsgruppen på vegne af DSG og vi er gået i gang med at arbejde på 2024-udgaven.

Derfor har du nu en mulighed for at komme med input til arbejdet med listen. 
Det skal i den sammenhæng understreges, at Seponeringslisten er en liste over lægemidler, hvor der i danske vejledninger og anbefalinger ligger et klart seponeringsbudskab. Listen er altså ikke i sig selv en behandlingsvejledning, men blot en måde at synliggøre de områder, hvor andre vejledninger har et seponeringsbudsab. Man kan evt. lige bladre Seponeringslisten fra 2023 igennem for at få en idé om, hvile lægemidler og anbefalinger der typisk tages med.

Når det så er sagt, så vil jeg anbefale at man tænker bredt og gerne kommer med mange input. Seponeringslisten er jo i og for sig en vejledning netop i det at seponere medicin. Og det ved jeg vi som geriatere er rigtig gode til at gøre på en fornuftig, patientcentreret måde.

Skriv til mig på mikkel.juul.jensen@auh.rm.dk - og husk endelig referencer/henvisninger på de ting I tænker der skal anbefales seponeret eller overvejes seponeret.


Mvh. Mikkel Erik Juul Jensen
 

   2024-01-29   2024-07-31

Fragility Fracture Network - kongres 16. Maj 2024

Fragility Fracture Network - kongres 16. Maj 2024

Se programmet her

   2024-01-16   2024-05-17

Næste specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri for Hoveduddannelseslæger i geriatri:

Afholdes 3-4. juni 2024 på Odeon/Hotel H C Andersen i Odense.
En forudsætning for afholdelse er minimum 6 tilmeldte kursister.

Læs mere om kurset på DSGs hjemmeside under forskning, hvor beskrivelse af og kravene til kursusdeltagelse er beskrevet.
 

   2024-01-09   2024-06-05

Fragility Fracture Network Danmark

 

Fragility Fracture Network Danmark

Kære kolleger,
 
Så er det endelig lykkes – vi har nu oprettet et nyt tværfagligt og tværsektorielt selskab: Fragility Fracture Network Danmark (FFN Danmark)
 
FFN er en verdensomspændende organisation, som interesserer sig for ældre, der har været faldet og pådraget sig en fraktur. Og nu har vi så oprettet en dansk filial. Selskabet er på ingen måder en konkurrent til DSG eller andre specialespecifikke selskaber. Det er et tværfagligt og tværsektorielt selskab, som vil forsøge at samle kræfterne inden for området.
 
Siden initiativet for et par måneder siden er vi nu ca 70 medlemmer, som ud over geriatere består af ortopædkirurger, endokrinologer, fysioterapeuter, sygeplejersker og folk fra kommunerne. Det er gratis at være medlem i selskabet, og jeg håber mange af jer har lyst til at deltage.
 
Vores vision med selskabet er at bidrage til, at alle, som pådrager sig en lavenergi fraktur, opnår optimalt funktionsniveau og livskvalitet uden yderligere frakturer. Vores mission er at optimere behandling, pleje og rehabilitering af patienter med lavenergi frakturer, herunder sekundær forebyggelse
 
Sæt kryds i kalenderen: Første nationale kongres afholdes i Århus 16.Maj 2024. 
Deltagelse for hele dagen inkl. forplejning er kun 300kr. Jeg håber af flere af jer har lyst til at deltage og meget gerne med indsendelse af et abstract. I kan finde det foreløbige program på vores hjemmeside: www.FFNdanmark.dk
Her kan I også finde mere information om, hvordan I tilmelder jer dette nye spændende selskab.
 
Vh
Jesper Ryg
Næst forperson FFN Danmark
Professor, Overlæge
Geriatrisk afdeling OUH

 

   2023-12-22   2024-08-07

Til de videnskabelige selskaber

 

 
Den 4. marts 2023 bortfalder tilskuddet til kapsler med indhold af rivastigmin og tilskudsklausulen for rivastigmin depotplastre i styrkerne 4,6 mg/24 timer og 9,5 mg/24 timer ændrer tilskudsklausul til:
 
”Patienter med relevant demenssygdom, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri, og hvor behandling med oral kolinesterasehæmmer ikke er mulig.”
 
Tilskuddet til rivastigmin kapsler (3,38-3,62 kr.) bortfalder på grund af en vedvarende prisforskel i forhold til den billigste demensmedicin, donepezil tabletter (0,70 kr.), som har samme effekt.
Depotplastrer med rivastigmin i de nævnte styrker (6,63-9,15 kr. ) får ændret deres tilskudsklausul på grund af den betydelige prisforskel sammenlignet med den billigste demensmedicin, donepezil, som har den samme effekt. Derfor er det kun rationelt at anvende depotplastrer til patienter, der ikke kan tage tabletter eller kapsler.
 
I kan læse mere om afgørelsen her: https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2023/demensmedicin-med-indhold-af-rivastigmin-aendrer-tilskudsstatus/  
 
Vi har bedt apotekerne om at orientere de berørte kunder samt opfordre kunderne til at tale med lægen. Vi har også udarbejdet et informationsark, som apotekerne kan printe og udlevere til deres kunder. Vi informerer også lægeforeningen, herunder PLO og FAPS og relevante patientforeninger. 

   2023-12-01   2024-06-01

Welcome to the 27th Nordic Congress of Gerontology  
at Karolinska Institutet, Stockholm 12-14 June 2024 

Registration and call for abstracts open 2 October 2023 
Deadline symposia: 15 November 2023 | Deadline oral presentations and posters: 25 January 2024 
  
  
The Nordic Congress of Gerontology (NKG) was originally a Nordic congress but has since developed into a significant ageing conference that draws attendees worldwide while maintaining its relaxed Nordic vibe. The 27th edition will be held at Karolinska Institutet in Stockholm, Sweden, on 12–14 June 2024, under the theme “Ageing in a transforming world”.  
  
NKG 2024 will provide a range of presentation forms, including keynotes, symposia, oral presentations, and topic-specific poster tours. In addition, there will be spotlight sessions, where invited experts will discuss key themes in a creative and engaging manner. We welcome multidisciplinary contributions reflecting the scientific pillars of the Nordic Gerontological Federation, i.e., biological and medical sciences; behavioural and social sciences; humanities and art; as well as health/social policy and practice.  
  
Karolinska Institutet (KI) Campus Solna will be the main congress venue. The congress dinner, at Münchenbryggeriet in Södermalm, will feature live entertainment as part of a pleasant social programme. For those of you coming from afar, we truly hope you will take the opportunity to enjoy all that Stockholm has to offer, including its tourist attractions, shopping districts, nightlife, and picturesque surroundings. Registration to the congress and call for abstracts will open on 2 October 2023. 
 
Please visit our website for a presentation of our distinguished keynote speakers, the preliminary programme, updates on travel grants and prizes and much more: NKG27’s official homepage. Congress hashtag #27NKG 
You can download our beautiful poster and flyer here
  
Looking forward to seeing you in Stockholm! 
Best regards, 
Carin Lennartsson                 Amaia Calderón-Larrañaga 
Congress President               Secretary General 
 
On behalf of the 27th NKG organising committee 
  
 
Important dates:  
•    Registration and call for abstracts open on 2 October 2023 
•    Deadline for symposium proposals on 15 November 2023 
•    Deadline for applications for prizes: Promising researcher in gerontology and the Sohlberg Prize on 15 December 2023 
•    Notification acceptance of symposium proposals on 15 January 2024 
•    Deadline for abstracts (oral presentations and posters) on 25 January 2024 
•    Deadline for applications for travel grants on 15 February 2024 
•    Notification acceptance of abstracts (oral presentations and posters) on 26 February 2024 
•    End of Early Bird registration on 8 March 2024 
•    Congress dates on 12‒14 June 2024 
  
Join us in Stockholm for the 27th Nordic Congress of Gerontology, 12-14 June 2024 

   2023-09-25   2024-06-17