Call For Abstracts - Kvalitetskonference 2022

Se yderligere oplysninger her - frist d. 15. september 2022

   2022-06-11   2022-09-16

Klinisk Kvalitetskonference 2022

Call for abstracts er åben - deadline for indsendelse er den 15. september 2022

Ni udvalgte bidrag får mulighed for at præsentere deres forskning i én af 3 parallel sessioner på konferencens 2. dag. Blandt de øvrige bidrag vil der blive mulighed for at præsentere resultaterne som poster.

Forskning skal være relevant for sygdomsområder repræsenteret ved de kliniske kvalitetsdatabaser. Forskning publiceret indenfor de sidste 6 måneder accepteres.

Kriterierne for udvælgelse er originalitet, videnskabelig kvalitet og relevans.

Der kan forventes svar d. 10. oktober 2022.

Guidelines for abstract
Abstractet må maximalt være på 600 ord ekskl. titel og forfatter, men inkl. eventuelle referencer. Der må medsendes én figur eller tabel, som supplement til abstractet. Abstract må gerne være på dansk eller engelsk.

Abstract formularen skal udfyldes og sendes til abstract@rkkp.dk senest d. 15. september 2022.

Abstract fra internationale kongresser må genbruges.

Guidelines for mundtlig præsentation
Det forventes, at oplægsholderen giver 10 minutters præsentation af sin forskning. Efterfølgende vil tilhørerne have mulighed for at stille uddybende spørgsmål til oplægsholderen. Præsentationen må gerne være på engelsk, hvis det foretrækkes. Præsentation skal fremsendes på mail senest 27. november 2022. Efter konferencen vil præsentation bliver lagt på hjemmesiden.

Guidelines for poster
Posteren må maksimalt være 95 cm i bredden og 2 meter i højden. Der skal indsendes en pdf-version af posteren senest tirsdag d. 22. november til  abstract@rkkp.dk. Poster må gerne være på dansk eller engelsk.

Pdf-versionerne vil være tilgængelig for konferencedeltagerne under konferencen.

Posters fra internationale kongresser må genbruges.

Du skal selv tilmelde dig konferencen.

   2022-06-01   2022-09-15

Spørgeskema - Pharmacovigilance among acutely admitted elderly patients using routine-collected data Bemærk: Svarfristen forlænget til 30. juni !

 

Kære kollega med ekspertviden om medicin hos ældre under akut sygdom.
 
Som led i forskningsprojektet "Pharmacovigilance among acutely admitted elderly patients using routine-collected data" skal der ved hjælp af en Delphi-proces udarbejdes en liste over medicin, som vurderes potentielt uhensigtsmæssigt at give til akut syge ældre i visse situationer. 
Studiet skal lette behandlingen af akut syge ældre og mindske arbejdsbyrden for læger. 
 
Ekspertpanelet kommer til at bestå af læger med erfaring inden for akutmedicin, klinisk farmakologi og geriatri. Er du speciallæge eller er du mere end 2½ år igennem din hoveduddannelse inden for ét af de tre specialer vil vi gerne invitere dig til at deltage.
 
Vi er klar over at du har travlt, men på grund af de vigtige input du kan komme med, håber vi alligevel du vil tage dig tiden til at deltage.
 
Tidsforbruget vil være ca. 25-30 minutter for hver af de 3 spørgeskemaer med ca. 4 uger imellem hvert spørgeskema.
 
o    I første spørgeskema vil du blive bedt om at vurdere, hvor enig du er i en række udsagn, udvalgte på baggrund af litteraturgennemgang og klinisk erfaring.
Desuden får du mulighed for at foreslå medicin, som du har erfaring med er uhensigtsmæssige til akut syge ældre. 
 
o    I andet spørgeskema vil du blive bedt om at vurdere de udsagn der ikke var konsensus om i første spørgeskemaundersøgelse og eventuelle nye forslag kommet fra første spørgeskemaundersøgelse.
Som baggrund for revurderingen vil du modtage et anonymiseret sammendrag af egne og panelets vurderinger og kommentarer fra første spørgeskema.
 
o    Tredje spørgeskema bliver en afsluttende gennemgang af de udsagn på listen hvor der endnu ikke er opnået konsensus. Også her præsenteres du for en anonymiseret udgave af egne og andres kommentarer fra tidligere besvarelser.
 
Hvis du ønsker at deltage kan første skema besvares allerede nu og senest den 31. maj på https://redcap.rm.dk/surveys/?s=W8NJA94TJW
 
Hvis du har spørgsmål til projektet eller kommentarer er du meget velkommen til at kontakte Mikkel Juul Jensen på mikkel.juul.jensen@auh.rm.dk eller tlf. 30387177 (8-15)
 
På forhånd tak for din hjælp.
Med venlig hilsen
 
Mikkel Juul Jensen, ph.d.-studerende, Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital
 
Else Marie Damsgaard, professor, Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital
 
Cathrine H. Foss, overlæge og ph.d., Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital
 
Merete Gregersen, klinisk specialist, lektor ph.d.
 
Casper Kierulf Lassen, læge og ph.d., Klinisk Farmakologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

 

   2022-05-23   2022-09-28

Spørgeskema - Pharmacovigilance among acutely admitted elderly patients using routine-collected data

 

2.    Spørgeskema - Pharmacovigilance among acutely admitted elderly patients using routine-collected data

Kære kollega med ekspertviden om medicin hos ældre under akut sygdom.
 
Som led i forskningsprojektet "Pharmacovigilance among acutely admitted elderly patients using routine-collected data" skal der ved hjælp af en Delphi-proces udarbejdes en liste over medicin, som vurderes potentielt uhensigtsmæssigt at give til akut syge ældre i visse situationer. 
Studiet skal lette behandlingen af akut syge ældre og mindske arbejdsbyrden for læger. 
 
Ekspertpanelet kommer til at bestå af læger med erfaring inden for akutmedicin, klinisk farmakologi og geriatri. Er du speciallæge eller er du mere end 2½ år igennem din hoveduddannelse inden for ét af de tre specialer vil vi gerne invitere dig til at deltage.
 
Vi er klar over at du har travlt, men på grund af de vigtige input du kan komme med, håber vi alligevel du vil tage dig tiden til at deltage.
 
Tidsforbruget vil være ca. 25-30 minutter for hver af de 3 spørgeskemaer med ca. 4 uger imellem hvert spørgeskema.
 
o    I første spørgeskema vil du blive bedt om at vurdere, hvor enig du er i en række udsagn, udvalgte på baggrund af litteraturgennemgang og klinisk erfaring.
Desuden får du mulighed for at foreslå medicin, som du har erfaring med er uhensigtsmæssige til akut syge ældre. 
 
o    I andet spørgeskema vil du blive bedt om at vurdere de udsagn der ikke var konsensus om i første spørgeskemaundersøgelse og eventuelle nye forslag kommet fra første spørgeskemaundersøgelse.
Som baggrund for revurderingen vil du modtage et anonymiseret sammendrag af egne og panelets vurderinger og kommentarer fra første spørgeskema.
 
o    Tredje spørgeskema bliver en afsluttende gennemgang af de udsagn på listen hvor der endnu ikke er opnået konsensus. Også her præsenteres du for en anonymiseret udgave af egne og andres kommentarer fra tidligere besvarelser.
 
Hvis du ønsker at deltage kan første skema besvares allerede nu og senest den 31. maj på https://redcap.rm.dk/surveys/?s=W8NJA94TJW
 
Hvis du har spørgsmål til projektet eller kommentarer er du meget velkommen til at kontakte Mikkel Juul Jensen på mikkel.juul.jensen@auh.rm.dk eller tlf. 30387177 (8-15)
 
På forhånd tak for din hjælp.
Med venlig hilsen
 
Mikkel Juul Jensen, ph.d.-studerende, Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital
 
Else Marie Damsgaard, professor, Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital
 
Cathrine H. Foss, overlæge og ph.d., Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital
 
Merete Gregersen, klinisk specialist, lektor ph.d.
 
Casper Kierulf Lassen, læge og ph.d., Klinisk Farmakologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

 

   2022-05-23   2022-09-30

Efterårsmøde 2022

 

Yngre Geriateres Styregruppe inviterer alle DSGs medlemmer til Efterårsmøde 2022 den 4. november 2022 i Århus. 

Info om tema og undervisere følger. 
 

   2022-05-11   2022-11-05

Jubilæumsvideo

 

Dansk Selskab for Geriatri fejrer 50 års jubilæum i 2022, hvorfor der er produceret en festlig video til formålet: 

https://vimeo.com/701959370

God fornøjelse

   2022-05-05   2022-08-31

Hukommelse ved neurodegenerative sygdomme

Kom og få indblik i nyeste forskning indenfor hukommelsesprocesser og -forstyrrelser præsenteret af professor Michael Hornberger

https://videnscenterfordemens.dk/da/kursus/hukommelse-ved-neurodegenerative-sygdomme

   2022-03-29   2022-10-08

Nationalt Videnscenter for Demens afholder kursus

Nationalt Videnscenter for Demens afholder et spændende kursus for neuropsykologer og læger.

Kurset hedder ”Hukommelse ved neurogenerative sygdomme” og finder sted den 7. oktober 2022 i København. 

Den primære underviser er Michael Hornberger, professor, Applied Dementia Research, Norwich Medical School, University of East Anglia, som er en af verdens førende hukommelseseksperter. 

Læs mere her om programmet, pris og tilmelding: https://videnscenterfordemens.dk/da/kursus/hukommelse-ved-neurodegenerative-sygdomme
 

   2022-03-15   2022-10-08

EuGMS 2022

Husk at tilmelde jer årets Europæiske geriatriske kongres, som for første gang afholdes i London 28.-30. september 2022
Tilmelding her

Årets overordnede tema: ”Better together: Multidisciplinary team working”

Abstract deadline 31.maj
 

   2022-03-15   2022-10-01

Kongres i Deprescribing 

Verdens første kongres i Deprescribing afholdes i Danmark 5.-7. september 2022.
Abstract deadline 23.april 2022

Kongressen tillader indsendelse af præliminære resultater og abstracts indsendt til andre kongresser, så længe resultaterne endnu ikke er publiceret I en artikel.
Prisen for deltagelse ligger endnu ikke helt fast. Men kongressen vægter deltagelse fra mange forskellige specialer højt, hvorfor kongreskomiteen regner med, at prisen lander på ca 200-250Euro.

   2022-03-15   2022-09-08

Specialespecifikt kursus

 

At blive gammel i et aldrende samfund.

Kursusledere: Signe Høi-Rasmussen og Ann-Kristine Weber Giger.

Kursusdato: 21.-23. nov. 2022 (internatkursus)

Tilmeldingsfrist: 20.09.22 til sekretær Charlotte Schytte charlotte.bremer.schytte@rsyd.dk

25/02/2022

   2022-03-06   2022-11-24

Har du et input til Seponeringslisten?

 

Kære medlem af Dansk Selskab for Geriatri

Har du et input til Seponeringslisten? 

Kender du en medicingruppe eller et lægemiddel, hvor du mener der er klart seponeringspotentiale hos voksne danskere?

Så vil jeg meget gerne høre fra dig.

Skriv til mig på mikkel.juul.jensen@auh.rm.dk

Uddybning:
Seponeringslisten udarbejdes hvert år af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen. Sidste år blev gruppen udvidet med deltagere fra Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi og Dansk Selskab for Geriatri. Jeg sidder i arbejdsgruppen på vegne af DSG.

Derfor har vi nu fået en mulighed for at komme med input til arbejdet med listen langt tidligere i processen end før. Og derfor vil jeg meget gerne høre, hvis du har noget du mener vi skal kigge på i arbejdsgruppen.

Det skal i den sammenhæng understreges, at Seponeringslisten er en liste over lægemidler, hvor der i danske vejledninger og anbefalinger ligger et klart seponeringsbudskab. Listen er altså ikke i sig selv en behandlingsvejledning, men blot en måde at synliggøre de områder, hvor andre vejledninger har et seponeringsbudsab. Man kan evt. lige bladre Seponeringslisten fra 2021 igennem for at få en idé om, hvile lægemidler og anbefalinger der typisk tages med.

Når det så er sagt, så vil jeg anbefale at man tænker bredt og gerne kommer med mange input. Seponeringslisten er jo i og for sig en vejledning netop i det at seponere medicin. Og det ved jeg vi som geriatere er rigtig gode til at gøre på en fornuftig, patientcentreret måde.

Skriv til mig på mikkel.juul.jensen@auh.rm.dk - og husk endelig referencer/henvisninger på de ting I tænker der skal anbefales seponeret eller overvejes seponeret.

OBS hele processen er lige nu noget påvirket af de ressourcer som SST bruger på COVID-19, så der kan godt gå noget tid (år...) fra en anbefaling kommer ind i arbejdsgruppen og til den eventuelt kommer med på Seponeringslisten. Men så meget des mere grund til at få samlet nogle input. 

Mvh. Mikkel Erik Juul Jensen
 

   2021-08-29   2022-12-24