Dansk Selskab for Intern Medicin holder årsmøde d. 3. marts 2023.

 

Dansk Selskab for Intern Medicin holder årsmøde d. 3. marts 2023.
I år er vi fra geriatrisk side repræsenteret både med en deltager i foredragskonkurrencen, Mathias Aalkjær Brix Danielsen, et foredrag om "den geriatriske pille - hvordan behandler man høj alder" ved overlæge Cecilia Lund og ikke mindst ved overrækkelse af Hagedorn Prisen 2023 med efterfølgende foredrag af Else Marie Damsgaard.

Vi håber på at se så mange af jer som mulig på dagen.
Se venligst vedhæftede invitation for fuldt program og information om tilmelding.

 

   2023-01-24   2023-03-04

Invitation til British Geriatrics Society's Springmeeting 

 

British Geriatrics Society 2023 Spring Meeting
Date: 17-19 May 2023
Location: EICC, Edinburgh and online
Topics:  Cardiovascular, Dementia, Frailty, Tissue Viability

This event is intended for clinicians and healthcare professionals working with older people in acute and community settings. The day will include keynote presentations from experts in the field, workshops and plenary sessions demonstrating best practice approaches available. The meeting has applied for 18 live CPD credits.
 

   2023-01-24   2023-05-31

Næste specialespecifikke forskertræningskursus i geriatri for Hoveduddannelseslæger i geriatri.

 

Afholdes 12-13. juni 2023 på Odeon/Hotel Comwell H C Andersen i Odense
En forudsætning for afholdelse er minimum 6 tilmeldte kursister. Pga kursets meget interaktive opbygning, kan der maksimalt tilmeldes 15 deltagere. Tilmeldinger sker efter først til mølle princippet. 
Tilmelding sker på via dette link https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=A1W2AXVEJJ9P 

Bemærk at linket til survey x’ act ikke kan tilgås via browserne Safari eller Firefox, men virker fint via Explorer og Chrome.
Evt spørgsmål rettes til Solvejg Henneberg Pedersen på mail: sogp@regionsjaelland.dk
Seneste tilmeldingsdato 14. april 2023.

Om Kurset
Kurset afholdes hvert år i maj-juni måned. 
Læs mere om kurset på DSGs hjemmeside under forskning, hvor beskrivelse af og kravene til kursusdeltagelse er beskrevet.

Forskningsudvalget
 

   2023-01-10   2023-04-20

Hvem har inspireret DIG til at blive Geriater?

Vi er alle enige om, at Geriatri er et udfordrende og spændende speciale. 
 
Grunden til at unge læger, vil vores speciale, skyldes ikke mindst, at der er rigtigt mange dygtige og inspirerende Geriatere rundt om i landet. 
Da valget af speciale kan påvirkes af meget, er det vigtigt, at der ikke kun er dygtige klinikere, men også ildsjæle, der inspirerer og ”sælger” specialet godt. 
 
Vi vil gerne i YG sætte fokus på, hvor vigtigt det er for specialets fremtid.
Derfor vil vi gerne opfordre alle medlemmer i YG til, at tænke tilbage på det tidspunkt, hvor I besluttede Jer for Geriatri: 
•       Var det en fantastisk forelæsning/underviser under studiet? 
•       Var det en bagvagt i akutmodtagelsen der viste overblik?
•       Var det en læge på stamafsnit der lærte fra sig?  
•       Hvem gjorde forskellen?
Eneste krav er, at personen er speciallæge indenfor geriatri.  
 
I bedes indstille personen ved at sende navn, ansættelsessted samt en kort begrundelse (max ½ side) til yngregeriatere@gmail.com, senest den 20. februar 2022. 
 
YG´s bestyrelse vurderer alle nomineringerne, og kårer den bedste vinderen på baggrund af den bedste begrundelse. Vinderen får overrakt prisen ”Årets inspirator” samt læst begrundelsen op ved årsmødet. 
 
Vi håber, I vil støtte op om initiativet.
 
Hilsen,
YG´s Styregruppe.

   2023-01-05   2023-02-22

Dansk Selskab for Geriatri´s årsmøde 2023

 

Kære medlemmer af DSG, 

Vi glæder os til at se jer igen til 
Dansk Selskab for Geriatri´s årsmøde 2023

Årsmødet afholdes på:
Comwell Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens
Den 10-11. marts 2023

Programmet er foreløbig og opdateres løbende både via nedenstående link samt på geriatri.dk.

Early Bird priser gælder indtil 24.1.23!

Tilmeldning sker ved at følge nedenstående link: 
https://na.eventscloud.com/dsg2023


På vegne af DSGs bestyrelse
Victoria Gunmalm

 

   2023-01-03   2023-03-12

Legat til uddannelsesformål

DSG uddeler hvert år legater til uddannelsesformål indenfor geriatrien og det er igen tid til at søge. 
Legaterne kan søges af alle medlemmer af DSG
Legaterne kan søges til flg. formål:
•    tilskud til deltagelse i kongres, hvor kongressen skønnes at have relevans for geriatrien
•    deltagelse i kurser, hvor sigtet er dygtiggørelse inden for geriatrien
•    arrangering af kurser for grupper af geriatere eller folk under uddannelse i geriatri

Legaterne kan søges af:
•    læger under uddannelse i geriatri eller planlagt uddannelse
•    speciallæger i geriatri

Kvalificerende for tildeling vil være:
•    aktiv inden for Yngre Geriateres og/eller DSGs aktiviteter
•    lokale aktiviteter til gavn for geriatrien

Ansøgning skal fylde max ½ side og indeholde kort:
•    beskrivelse af ansøger (charge/uddannelsestrin, videnskabelig aktivitet osv.)
•    aktiviteter af relevans jf. ovenstående
•    ansøgte midler incl. budget for aktivitet
•    motivation for tildeling
•    ansøgningen kan evt. indeholde anbefaling fra leder

Ansøgningen fremsendes til DSG’s formand Annette H. Hansen pr. e-mail til: ahhan@regionsjaelland.dk senest den pr. 15. februar 2023. 
Beslutning om tildeling træffes af bestyrelsen på mødet i marts 2023.
Legaternes størrelse – både den samlede sum og de enkelte legater – bestemmes af bestyrelsen på mødet i marts, når årsregnskabet for det forrige år kendes.

 

   2022-11-23   2023-02-15

Geriatriske Sygdomme 1

 

Geriatriske Sygdomme 1. 
Specialespecifikt kursus i geriatri for hoveduddannelseslæger.
2 gange 2 dage med en mindre opgave.
26/4/23 (9.00-16.00)+27/4/23(8.15-15.30)
og
7/6/23 (9.00-16.00)+8/6/23(8.15-15.30)

Sted: Aarhus Universitetshospital

Delkursusledere: Catherine Foss og Seham Shahla

Tilmelding: Catherine Foss.  E-mail: annefoss@rm.dk. Frist 1/3 2023.
 

   2022-11-04   2023-06-10