Specialespecifikt kursus

 

At blive gammel i et aldrende samfund.

Kursusledere: Signe Høi-Rasmussen og Ann-Kristine Weber Giger.

Kursusdato: 21.-23. nov. 2022 (internatkursus)

Tilmeldingsfrist: 20.09.22 til sekretær Charlotte Schytte charlotte.bremer.schytte@rsyd.dk

25/02/2022

   2022-03-06 2022-11-24

Nye målbeskrivelser

Der er nu kommet nye målbeskrivelser for introduktionsuddannelse og hoveduddannelse i intern medicin.
Målbeskrivelserne kan finder på DSIM.dk under "Uddannelse og obligatoriske DSIM-kurser"

   2014-10-06 2022-12-24