Specialespecifikt kursus ”Geriatriske sygdomme II

 

For hvem: Hoveduddannelseslæger
Hvornår: d. 19-21 marts 2024 
Hvor: København
Type: Eksternat (overnatning ikke inkluderet)
Kurset indeholder oplæg indenfor infektionsmedicin, reumatologi, dermatologi, gastroenterologi, uro-gynækologi samt væske/elektrolytter. Derudover en grundig gennemgang af faldudredning, med praktiske indslag.
Du vil på kurset ligeledes lære lidt om formidling og fremlæggelse. I den forbindelse vil du før kurset få en hjemmeopgave, der skal være forberedt til fremlæggelse på kurset. Det betyder at kurset består af 3 kursusdage med fremmøde og 1 hjemmearbejdsdag, som du skal huske at ønske fri til. 
Der er tale om et eksternat, dvs. du skal selv sørge for overnatning i forbindelse med kurset. 
Yderligere informationer gives i kursusbrev, sammen med hjemmeopgave.
Hvis tilmeldinger overstiger kursets kapacitet, prioriteres uddannelseslæger der er længst i forløbet. 

Vigtige datoer
Tilmeldingsfrist: 31. januar 2024
Udlevering af hjemmeopgave: 9. februar 2024
Deadline for indsendelse af power-point præsentation: 17. marts 2024 

Tilmelding til kursusleder Annette Højmann, ahhan@regionsjaelland.dk, hvortil eventuelle spørgsmål ligeledes kan adresseres. 
Til brug for registrering skal oplyses følgende:
Navn
Mailadresse
Privat mobilnummer
Arbejdssted
Hvilket år i hoveduddannelse:

 

   2023-09-22 2024-03-26

Specialespecifikt kursus i geriatri ”Den Geriatriske Ekspert”

Der afholdes specialespecifikt kursus i geriatri d. 29.-30. november 2023. Kurset afholdes som internatkursus på Scandic Hotel, Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.
Programmet annonceres senere, men kurset vil består af korte oplæg, gruppearbejde med planlagt fremlæggelse af projekt (udarbejdet under kurset) for et inviteret specialistpanel ved afslutning af kurset. Godkendelse af kurset kræver derfor aktiv deltagelse i hele kursets længde.
Tilmelding til kursusleder Martin Schultz på Martin.Schultz@regionh.dk senest 10. september 2023. Program udsendes derefter.
Ved tilmelding bedes du oplyse:
Navn, privat e-mail, privat mobilnummer, år i HU, ansættelsessted (afdeling og hospital), kontaktperson i afdelingen (vedkommendes navn, e-mail og telefonnummer) og afdelingens EAN nummer.
Vi glæder os til at se jer
Martin Schultz og Pia Kannegaard

   2023-07-04 2023-11-30