Dansk geriatrisk forskning 1903-91


Titel Forfatter Tidsskrift År
Undersøgelser af maveindhold hos ældre individer. Seidelin, H. Hospitalstidende 1183-1193 1903.
Kan en albuminrig føde standse eller retardere begyndende senilitet? Fengel, S. Ugesk.læger 25-35, 1905.
Nutidsopfattelser af den fysiologiske alderdomsdoed. Busck, G. Ugesk.læger 139-149 1909
Alderens biologi og de endokrine kirtler Okkels, H Hospitalstidende 155-159 1936.
Forskydninger i aldersfordelingen på de medicinske afdelinger Kuhn, J. Ugesk.læger 1347-1349 1942.
Senility and intestinal flora Orla-Jensen, S., Olsen, E. and Geill, T Biologiske skrifter 3 1945.
Hospitalernes plejepatienter. En statistisk undersøgelse af plejeproblemet, som det afspejler sig i aldersfor­delingen på de medicinske afdelinger Davidsen, G.H Ugesk.læger 581-585 1948.
Hospitalernes plejepatienter. Davidsen, H.G. Ugesk.læger 581-585 1948
Alderdomsproblemer Geill, T. Ugesk.læger 1093 ;1099 1948.
Intern medicin epidemiologi og fysiurgi i hospitalskommissionens betænkning II. Rasschou, F Ugesk.læger 1035-1036 1950.
Histochemical studies on acid and alkaline phos­phatase in human cerebellar cortex. Petri, C. Dan.Med.Bull. 10:200-203 1963.
Om alderdomsforsorg. Ugesk.læger 670-671 1964.
Om alderdomsfor­sorg og sygeafdelinger. Nogle lægelige kommentarer specielt vedrørende de større provinsbyer. Scherwin, J., Johansen, G.F. and Viskum, P. Ugesk.læger 670-671 1964.
Dansk intern medicin i fortid og nutid Krarup, N.B Ugesk.­læger 128:283-289 1966.
Pathological observations in 1000 autopsies in old persons Petri, C. 8th Int. Congress of Gerontol. 1969.
Det ældre patient­klientel på en Københavnsk medicinsk afdeling Alsing, I., Gjoerup, S. and Jespersen, I. Ugesk.læger 131:1765-1771 1969.
Pathological observations in 1000 autopsies in old persons Petri, C 8th Int. Congress of Gerontol. 1969.
The ortohostatic hypotension syndrome of Shy-Drager. A clinical-pathological report. Fischer, E. and Petri, C. Dan.Med.­Bull. 16:189-192, 1969.
Det ældre patient­klientel på en Københavnsk medicinsk afdeling. Alsing, I., Gjoerup, S. and Jespersen, I. Ugesk.læger 131:1765-1771 1969.
Dansk intern medicin i fortid og nutid. Krarup, N.B. Ugesk.­læger 128:283-289, 1966
Geriatrien i Danmark Iversen, K. Ugesk.læger 128:599-600, 1966.
Geriatrien Danmark. Geill, T. Ugesk.læger 19:599-600 1966.
Geriatrien i Danmark. Geill, T Ugesk.læger 128:392-393, 1966.
Distribution of lactate dehydroge­nase isozymes of human brain tissue Gerhardt, W. and Petri, C. Acta neurol.Scand. 13 suppl.:609-621 1965.
Om alderdomsforsorg Ugeskrift for lægers sekretariat, Ugesk.læger 126:670-671 1964.
Om alderdomsfor­sorg og sygeafdelinger. Nogle lægelige kommentarer specielt vedrørende de større provinsbyer. Scherwin, J., Johansen, G.F. and Viskum, P. Ugesk.læger 670-671, 1964.
Sarcoma of the uterus. Hoerlych, E. and Petri, C. Acta obstetricia et gynecologica Scand. 43:279-295 1964.
Sygehusene og geriatrien. Ugesk.læger 1480, 1964.
Om alderdomsforsorg. Ugesk.læger 670-671, 1964.
Histochemical studies on acid and alkaline phos­phatase in human cerebellar cortex Petri, C. Dan.Med.Bull. 10:200-203 1963.