Dansk geriatrisk forskning 1903-91


Titel Forfatter Tidsskrift År
Trends in longR09;stay hospitalization in Denmark: a descriptive register study, 1972R09;­1987. Licht, R.W., Gouliaev, G. and Lund, J. Psychiatric Demography 83:314R09;318, 1991.
Social networks and longevity. A 14 year followR09;up study among elderly in Denmark Olsen, R.B., Olsen, J., GunnarR09;Svensson, F. and Waldstrøm, B. Soc.Sci.Med. 33:1189R09;1195, 1991.
A dietary study of the elderly in the City of Roskilde, 1988R09;89.II, a nutrition risk assessment Osler, M. and Schroll, M. Dan.Med.Bull. 38:410R09;413, 1991.
The value of speech audiometry in hearing aid rehabilition Parving, A. Scand.Audiol. 20:159R09;164 1991.
EURONUT SENECA. Assessment of health: SelfR09;perceived health, chronic diseases, use of medicine. Schroll, M., Ferry, M., LundR09;Larsen, K. and Enzi, G. Eur J Clin Nutr 45:suppl 3:169R09;182, 1991.
Krav til geriatrien. Schroll, M. and SchultzR09;Larsen, K. SFI,temanummer oct.:22R09;27, 1991.
Befolkningsundersøgelserne i Glostrup 1964R09;89. Schroll, M. and Jørgensen, T. Mskr.prakt.lægegern. 2:89R09;96, 1991
Geriatri i København. Schroll, M. Lægen 8:4R09;6, 1991.
Behov for samarbejde. Spedtsberg, K., Hansen, F.R. and Schroll, M. Sygeplejersken 32:4R09;6, 1991.
The effects of etidronate on trabecu­lar bone remodeling in postmenopausal spinal osteoporosis: a randomized study comparing intermittent treatment and an ADFR regime. Steiniche, T., Hasling, C., Charles, P., Eriksen, E.F., Melsen, F. and Mosekilde, L. Bone 12:155R09;163, 1991.
Cerebral blood flow in the elderly:Impact of hypertension and antihypertensive treatment Strandgaard, S. Cardiovasc.Drugs.Ther. 6:1217R09;1221 1991
Measurement of body fat in elderly subjects by dualR09;energy xR09;ray absorptiometry, bioelectrical impedance, and anthropmetry. Svendsen, O.L., Haarbo, J., Heitmann, B.L., Gotfredsen, A. and Christiansen, C. Am.J.Clin.Nutr. 53:1117R09;1123, 1991.
EURONUT SENECA Design, methods and participation. Van't Hof, M.A., Hautvast, J.G.A.J., Schroll, M. and Vlachono­kolis, I.G. Eur J Clin Nutr 5: suppl 3:5R09;22, 1991.
Marrow space star volume in the iliac crest decrease in os­teoporotic patients after continuous treatment with fluoride, calcium, and vitamin D2 for five years Vesterby, A., Gundersen, H.J., Melsen, F. and Mosekilde, L. Bone 12:33R09;37, 1991.
Biologically meaningful determinants of the in vitro strength of lumbar vertebrae Vesterby, A., Mosekilde, L., Gundersen, H.J., Melsen, F., Holme, K. and Sørensen, S. Bone 12:219R09;224, 1991.
Hvad gør de? og hvad kan de? Avlund, K. and Jürgensen, K.S.L. Ugesk.læger 154:1R09;5, 1992.
Mortality after hip fracture: results of operation within 12 h of admission. Bredahl, C., Nyholm, B., Hindsholm, K.B., Mortensen, J.S. and Olesen, A.S. Injury 23:83R09;86, 1992.
Færdigbehandlet R09; hvornår er man det? Frølund, B. and Krakauer, R. Gerontologi og samfund 7:49R09;50, 1992.
Drug related admissions to medical wards: a population based survey Hallas, J., Gram, L.F., Grodum, E., Damsbo, N., Brosen, K., Haghfelt, T., Harvald, B., BeckR09;Nielsen, J., Worm, J. and Jensen, K.B.et al. Br.J.Clin.Pharmacol. 33:61R09;68, 1992.
Opsøgende og forebyggende arbejde med gamle. En introduktion til opsøgende hjemmebesøg og andre råder at arbejde forebyggende på. Hansen, E.V., Hendriksen, C., Jensen, K.E., Kähler, M., Palsholm, S.K. and Vass, M SIKON 1992.
Den subakutte funktion i en geriatrisk afdeling Hansen, F.R., Poulsen, H., Falkenberg, I. and Frølund, B. Ugesk.læger 154:617R09;­620 1992.
Erfaringer fra et geriatrisk team tilknyttet et sygehus Hansen, F.R., Poulsen, H., Falkenstein, I. and Frølund, B. Ugesk.­læger 154:613R09;617, 1992.
No secular increase in the prevalence of vertebral fracture due to postmenopausal osteoposis. Hansen, M.A., Overgaard, K., Nielsen, V.A., Jensen, G.F., Gotfredsen, A. and Christiansen, C. Osteoporos.Int. 2:241R09;246, 1992.
Geriatriske udrykningshold. Hendriksen, C. Ugesk.læger 154:611, 1992.
Det socialmedicinske arbejde med ældre Hendriksen, C. In: Klinisk socialmedicin, København: Munksgaard, 1992,
Hvor langt er vi kommet med opsøgende arbejde hos ældre? Hendriksen, C Mskr.prakt.lægegern. 70:725R09;729, 1992.
Preventive home visits among elderly people. Hendriksen, C Dan.Med.Bull. 39:256R09;257, 1992.
Geriatric primary care: A European perspective, part I Hermanova, H., Wertheimer, J., Evans, J.G., Michel, J.P. and Butler, R.N. Geriatrics 47:31R09;41, 1992.
85R09;yearR09;olds in Denmark. Ingerslev, J. Dan.Med.Bull. 39:204R09;­207 1992.
Drug consumption in 85R09;yearR09;olds Ingerslev, J. Euro j Geront 7:393R09;399, 1992.