Dansk geriatrisk forskning 1903-91


Titel Forfatter Tidsskrift År
Registrering af urininkontinens. Et forsøg paa evaluering i et geriatrisk patientmateriale. Haim, M. and Frijs-Madsen, B Nordisk gerontologi 73:74, 1979
Ældre patienters akutte indlæggelse på en medicinsk afdeling i Københavns kommune. II. Socialmedicinske forhold forud for indlæggelsen. Hendriksen, C., Kirk, H., Fals, K. and Fjordside, S. Ugesk.læger 141:2075-2081, 1979.
Ældre patienters akutte indlæg­gelse paa en medicinsk afdeling i Københavns kommune. I. Den akutte indlæggelsesindikation. Kirk, H. and Hendriksen, C. Ugesk.læger 141:2029-2032, 1979.
Holdbarhed af den langtidsmedicinske visitation i Odense. Maagoee, H Ugesk.f.læger 2147, 1979.
Færdigheder og sociale forhold i en dansk ældrepopulation. Agner, E., Hedegaard, L., Hvidman, L., Agner, T., Eriksen, M. and Hansen, P.F. Ugesk.læger 142:1639-1642, 1980.
Patienter indstillet til langtidsmedicinsk afdeling Antonsen, S Ugesk.læger 142:2441-2448, 1980.
Ældre patienter i klemme i det medicinske behandlingssystem Dalgaard, O.Z Ugesk.læger 142:2439-2440, 1980.
Eget hjem eller plejehjem - bestemmes af hvem? Sygeplejersken 27:13, 1985.
The contribution of the primary care doctor to the medical care of the elderly in the community. Almind, G., Freer, C., Muir Gray, J.A. and Warshaw, G Dan.Med.Bull. 32, suppl. 2 1985
Speciallægeuddannelse i langtidsmedicin og geriatri. Dalgaard, O.Z. and Schroll, M. Ugesk.læger 147:3286-3288 1985.
Opfølgning af den gamles problemer Dinesen, O. and Frijs-Madsen, B Sandoz Tidsskrift 5:9, 1985.
Hvilke boligformer ønsker de ældre? Frølund, B., Eplov, J., Holst, E., Krogsgaard-Jensen, A., Mortensen, M.L., Sanders, S. and Søgård, J. Ugesk.læger 147:893-896 1985.
Rejseoplevelser fra Mexico. Geill, T th.isagers bogtryk A/S 1985
Ældre menneskers subjektive helbredstilstand ved afslutningen af en treårig kontrolleret interventionsstudie. Hendriksen, C., Lund, E. and Strømgaard, E. Ugesk.læger 147:1217-1222, 1985.
De ældres medicin. Hendriksen, C. Sandoz Tidsskrift 4:7-10, 1985.
85-årig i Glostrup. En beskrivelse af under­søgelsens metode og populationens sociale forhold. Ingerslev, J. Ugesk.læger 147:334-338, 1985.
Svimmelhed hos ældre. Ingerslev, J Mskr.prakt.lægegern. 63:539-549, 1985.
Indhold af folinsyre i kosten og i blodet hos 85-årige. Sjunde nordiska kongressen i Gerontologi 10-14 sept. 1984 Ingerslev, J. Proceedings. Wander/Sanders AB 123-124, 1985.
Patienter i venteposition til plejehjem på et centralsygehus. Jensen, T.T. and Blaakær, J. Ugesk.læger 147:1433-1436, 1985.
Københavns storbysyge. Jespersen, I. Ugesk.læger 147:2103-­2104, 1985.
New genetic marker for diabetes mellitus and atherosclerosis. Mandrup-Poulsen, T., Owerbach, D., Nerup, J., Johansen, K., Ingerslev, J. and Tybjærg Hansen, A. Practical cardiology 11:119-140, 1985.
Samordning i Sundhedsvæsenet. Den social og sundhedsmæssige indsats overfor ældre. Appendix A til betænkning 1044 fra Samordningsudvalget for Sundhedsvæsenet. Samordningsudvalget, Inden­rigsministeriet 1985
Sorteper stopper her. Wulff, T. Sygehjælperen 6:9-14, 1985.
Hospitalization of elderly people. A 3-year controlled trial Hendriksen, C., Lund, E. and Strømgård, E. Journal of american Geriatric society 37:117-122
Efterløn blandt 1914R09;population i Glostrup. Brendstrup, T.H., Kristensen, K.J., Schroll, M. and Hagerup, L. .læger 151:1976R09;1980, 1989.
Livskvalitet, helbred og sociale kontakter blandt ældre som ikke selv kan komme udendørs Due, P. Ugesk.læger 151:2879R09;2882 1989.
Samarbejde om gamle menneskers sygehusindlæggelse og R09;udskrivelse. 1. Hjem­mesygeplejerskens koordinerende indsats på sygehuset. Hendriksen, C., Strømgård, E. and Sørensen, K.H Ugesk.læger 151:1531R09;1536 1989.
Rødovreprojektet R09; forebyggende interven­tionsbesøg hos gamle mennesker. Hendriksen, C. Ugesk.læger 151:1478R09;1479, 1989.
Hospitalization of elderly people. A 3R09;year controlled trial. Hendriksen, C., Lund, E. and Strømgård, E. Journal of american Geriatric society 37:117R09;122 1989
Fremtidens geriatri. Hendriksen, C. and Schroll, M. Ugesk.læ­ger 151:3435R09;3439, 1989