Dansk geriatrisk forskning 1903-91


Titel Forfatter Tidsskrift År
Holtermonitoring in elderly patients with unexplained cerebral or cardiac symptoms Ingerslev, J., Eilertsen, Aa. and Yde, K. Geriatric medicine today 6:52R09;68, 1987.
Syge mennesker i eget hjem Kirk, H. Almind G. Holstein BE, Larsen BS. Ugesk.læger 149:2290 1987
Geriatrisk forskning i praksis og på sygehuse. Lægeforeningens gerontologiudvalg, Ugesk.læger 149:3293R09;3296, 1987.
Den håbløst syge og den døende patient, Pallesen, A.E. København:FADL1s forlag, 1987.
En analyse af genindlæggelses­problemet på en medicinsk afdeling med henblik på liggetidens indflydelse Ramkilde, J. and Kristensen, E. Ugesk.læger 149:2345R09;2348, 1987.
Intervention studies among elderly people Rå, OC., Hendriksen, C., Kivila, S.L. and Thorslund, M Scand J Prim Health Care 5:163R09;168, 1987.
The reninR09;angiotensinR09;aldosterone system in normal 85R09;year old people. Skøtt, P., Ingerslev, J., DamkjærR09;Nielsen, M. and Giese, J. Scand j clin lab invest 47:69R09;74, 1987.
Gode erfaringer med hjemmesygeplejerske tilknyttet hospital Strømgård, E., Hendriksen, C. and Sørensen, K.H. Sygeplejer­sken 25:4R09;7 1987.
Hvad er livskvalitet? R09; Belyst ud fra en socialmedicinsk undersøgelse af gamle mennesker Sørensen, K.H. and Pedersen, H.D. Gerontologi og samfund 4:52R09;55, 1987.
HolterR09;monitoring ved udredning af fald og svimmelhed hos ældre Yde, K., Ingerslev, J. and Ejlertsen, Aa. Ugesk.læger 149:455R09;458, 1987.
Ældres ønsker til lægen: Mere tid til patienten, omsorg og medmenneskelighed. DADL1s Hygiejnekomit= gerontologiudvalg, Ugesk.læger 150:1245R09;1247, 1988.
Utbildning i geriatrik for blivande lækare i de nordiska landerna. Dehlin, O. and Winblad, B. Nord.med. 103:362R09;363, 1988.
livsfunktioner hos akut indlagte patienter i en internR09;medicinsk modtageafd Elkan, P. and Andersen, E. Ugesk.læger 150:2889R09;2892, 1988.
Elementære livsfunktioner hos akut indlagte medicinske patienter i hovedstadsområdet. Gjørup, S. Ugesk.f.læger 150:2883, 1988.
Miljøændringers indflydelse på ældre. Hansen, F.H., Schroll, M. and Westphall, K Ugesk.læger 150:221 1988
Initiatives against social isolation among elderly in Denmark. Hendriksen, C. Dan.Med.Bull. 6:64R09;66, 1988.
Adrenocortical function in old age as reflected by plasma cortisol and ACTH test during the course of acute myocardial infarction. Jensen, B.A., Sanders, S., Frølund, B. and Hjortrup, A. Archives Gerontologica,Geriatrica 7:289R09;296, 1988.
Elementære livsfunktioner hos akut indlagte patienter i en internR09;medicinsk afdeling. Jørgensen, S., Rønborg, S.M. and Sørensen, K.H. Ugesk.læger 150:2892R09;2894, 1988.
HurraR09;ord og sundhedsvæsen. Kirkby, H. Politiken tirs. 9.aug.: 1988.
Ældre FrederiksbergR09;borgere i eget hjem et år efter prøvehjemsophold Kjær, A. and Lebech, AR09;M Ugesk.læger 150:2069R09;2072, 1988.
Helbreds­screening af ældre over 75 år i en dansk almen praksis. Pallesen, A.E., Grønbæk, M. and Blichfeldt, K.M. Mskr.prakt­.lægegern. dec.: 1988.
Helbredsundersøgelser af og helbredssamtaler med ældre med henblik på almen praksis Pallesen, A.E. Mskr.prakt.lægegern. nov.: 1988.
Forslag til hvorledes gerontologiske og geriatri­ske emner kan indplaceres i undervisningen i det medicinske studium ved Københavns universitet. Schroll, M. København1s universitet januar 1988.
Increased total mortality and decreased function capacity are associated wwith low systolic blood pressure among elderly women Sørensen, K.H. and Hilden, T. scand.j.prim.health care 6:105R09;110, 1988.
Quality of life in old age. A population study of elderly in Copenhagen. Sørensen, K.H. and Pedersen, H.D. Comp.Gerontol B 2:31R09;35, 1988.
Quality of life in old age.A population study of elderly in Copenhagen. Sørensen, K.H Comp.Gerontol B 2:31R09;35, 1988.
State of health and its association with death among old people at threeR09;years followR09;up. I. Lung function, circulation, sensory and motor apparatus. Sørensen, K.H. Dan.Med.Bull. 35:592R09;596, 1988.
FollowR09;up three years after intervention to relieve unmet medical and social needs of old people. Sørensen, K.H. and Sivertsen, J. Comp.Gerontol B 2:85R09;91, 1988.
Danskernes kostvaner beskrevet ved hjælp af 7R09;dages kostskemaer. II Indtagelsen af næringsstoffer Jørgensen, L.M., Kirchhoff, M., SchultzR09;Larsen, K. and Schroll, M. Næringsforskning 35:65R09;68 1991.
Geriatriutdanningen for laker i de nordiske landene Laake, K., Sourander, L., Schroll, M. and Gustavsson, Y. Nordisk medicin 106:244R09;245, 1991.