Dansk geriatrisk forskning 1903-91


Titel Forfatter Tidsskrift År
Histochemical localization of acid phosphatase in the human cerebellar cortex Olsen, S. and Petri, C. Acta neurol.Scand. 39:112-122, 1963.
Betænkning 313 vedroerende alderdomshjem og plejehjem Socialministeriet, Betænkning 313: 1962.
Stafylokokinfektioner i Nørre hospital (Københavns plejehjem) i året 1958 Raby, K. and Lindahl, A Ugesk.læger 122:1489-­1496, 1960.
Senility and intestinal flora Orla-Jensen, S., Olsen, E. and Geill, T. Biologiske skrifter 3 1945.
Effect of vitamin B(6) upon gastropri­val central nervous system degenerations Petri, S. and Petri, C III. Acta Medica Scand.187:129-131, 1970.
The causation of experimental gastroprival degenerations in the central nervous system. V. Investigations on the role of pantothenic acid. Petri, S. and Petri, C. Acta pathologica et microbiologica scand. 212:176-180 1970
Langtidsbehandling på sygehuse Sundhedsstyrelsen, betænkning Marts nr 1. 1970.
Orosomukoid Frijs-Madsen, B. Ugesk.læger 134:2259-2261 1972.
Diseases of the digestive system Geill, T. and Petri, C. 9 th. International Congress of Gerontology, Kiev 1972
Studies in gall stones II. Evaluation of parameters from gallstone patients Hove, E., Geill, T., Petri, C. and Uldall, A. 9 th. Int. Congress of Gerontology 1972
Første nordiske gerontologiske kongres Gerontologiske kongres, Århus Scanticon 1973
Polyklonal hyper­gammaglobulinaemi og immunglobuliner Parving, A. and Frijs-Madsen, B Ugesk.læger 135:2222-2224, 1973.
Visitationsproblematik i langtidsmedicinsk perspektiv. Johansen, G.F. Ugesk.f.læger 136:2601-2604, 1974.
Langtidsmedicin i Danmark. Mackeprang, B. Lit­teratur-Information 6:121-131, 1974.
Status praesens helbredsmaes­sigt. Moeller, E. and Danielsen, B Ugesk.læger 137:2489-2492, 1975.
Social anamnese. Moeller, E Ugesk.læger 137:2230-2232, 1975.
Faldtendens hos geriatriske patienter. Sehested, P., Severin-Nielsen, T. and Frølund, B. Nord.gerontologi 4-7 maj: 1975.
The concentration of cholesterol in serum and in gallstones from geriatric patients. Uldall, A., Petri, C., Hove, E., Dam, H. and Geill, T Gerontology 308-311, 1975.
The composition of gallstones from geriatric patients. Methods for the determination of cholesterol and of black substances in gallstones. Uldall, A., Petri, C. and Geill, T. J.Clin.Chem.­Clin.Biochem. 14:577-579, 1976.
Sundhedsforsorg for ældre i Europa. Ammundsen, E. Ugesk.læger 139:485-490, 1977.
Changes in age and need for care among patients in a geriatric institution during a two-year period Mackeprang, B. and Brauer, E. Scand.j.soc.med. 5:67-72, 1977.
Mortality and functional prognosis in a geriatric population. Mackeprang, B. and Brauer, E. Scand.j.soc.med. 5:61-65, 1977.
Falls by hospitalized elderly patients: causes, prevention. Sehested, P. and Severin-Nielsen, T. Geriatrics april:101-108, 1977.
Elementaere livsfunktioner hos akut indlagte patienter i en intern-medicinsk modtageafdeling. Soerensen, H.K. and Gyntelberg, F. Ugesk.læger 139:2869-2872 1977.
Prognosis of survival in a geriatric population. Brauer, E., Mackeprang, B. and Bentzon, M.W. Scand.j.soc.med. 6:17-24 1978
Den langtidsmedicinske vurdering i København. Udvalgte aspekter Krakauer, R. Ugesk.læger 140:2397-2403, 1978.
Gamle på hospital. Worm, J. Berlingske Tidende onsdag 22 nov 1978.
Opsøgende virksomhed af hjemmesygeplejersker. Hjemmebesøg hos 80-årige. Almind, G., Bundgård, E., Larsen, B.S. and Schoubye, G Ugesk.læger 141:1639-1642, 1979.
Patientklientellet på en langtidsmedicinsk afdeling. En analyse af 22 aars indlæggelser paa 2 langtidsmedicinske afsnit på Bispebjerg hospital. Christensen, G.L. and Jørgensen, J.P. Ugesk.læger 141:2143-2146, 1979.
Elementaere livsfunktioner hos akutte indlagte medicinske patienter i hovedstadsområdet. Gjørup, S. Ugesk.læger 141:2142 1979.