Dansk geriatrisk forskning 1903-91


Titel Forfatter Tidsskrift År
70 åriges sociale situation før og nu. En kohorteR09;sammenligning af 70R09;årige mænd og kvinder tilhørende 1897R09;1914 populationerne i Glostrup. Jurgensen, K.SR09;L., Avlund, K. and Schroll, M. Ugesk.læger 152:2988R09;2992 1990.
Gerontopsykiatri i distriks­pykiatrisk regi. Kørner, E.A. and Maarbjerg, K.W. Ugesk.læger 152:303R09;305, 1990.
Serum ferritin and iron status in a population of healthy 85 year old individuals. Milman, N., Ingerslev, J. and Graudal, N. Scand.J.Clin.Lab.Invest. 50:77R09;83, 1990.
Sex differences in ageR09;related changes in vertebral body size, density and biomechanical competence in normal individuals Mosekilde, L. Bone 11:67R09;73, 1990.
Ældre danskeres kost og brug af kosttilskud. Osler, M. and Schroll, M. Ugesk.læger 152:2423R09;2426 1990.
Hearing problems and hormonal disturbances in the elderly Parving, A. Acta.Otolaryngel.suppl.Stockh. 476:44R09;53 1990.
Lipid peroxidation and antioxidant supplementation in old age Schafer, L. and Thorling, E.B. .J.Clin.Lab.Invest. 50:69R09;75, 1990.
Keld Vennervald, Anemonevej 20, 3500 Værløse Schroll, M brev 20.11: 1990.
At være gammel R09; i København. Sørensen, K.H. Gerontologi og samfund 6:9R09;11, 1990
Genindlæggelsesfrekvens af akut medicinske patienter fordelt på alder, køn of diagnoser Vennervald, K Ugesk.f.læger 152:3854R09;3855, 1990.
What do 70R09;yearR09;old men and women actually do? And what are they able to do? From the Glostrup survey in 1984 Avlund, K. and SchultzR09;Larsen, K. Aging 3:39R09;49, 1991.
Center for gerontopsykologi. Fromholt, P. Psykolog nyt 8:268R09;270, 1991.
Opsøgende geriatri er ældrevenlig Frølund, B. Ugesk.læger 153:1425R09;1427, 1991.
Drugs related admissions to a department of medical gastroen­terology. The role of selfR09;medicated and prescribed drugs Hallas, J., Jensen, K.B., Grodum, E., Damsbo, N. and Gram, L.F Scand.J.Gastroenterol 26:174R09;180 1991.
Praktiserende lægers opfælgning i ældres hjem efter hospital­sindlæggelse. Hansen, F.R., Ziebell, A., Spedtsberg, K. and Schroll, M. Ugesk.læger 153:2128R09;2131, 1991.
Det geriatriske team i Glostrup Hansen, F.R., Poulsen, H. and Frølund, B. Gerontologi og samfund 7:69R09;70, 1991
Det geriatriske sygdomsbillede i en internR09;medicinsk afdeling Hansen, P.M., Sørensen, K.H. and Horwitz, N. Ugesk.læger 153:1584R09;1586, 1991.
The relationship between age and venous plasma concentrations of noradrenaline, catecholamine metabolites, DOPA and neuropeptide YR09;like immunoreactivity in normal human subjects. Hetland, M.L., Eldrup, E., Bratholm, P. and Christensen, N.J. Scand.J.Clin.Lab­.Invest. 51:219R09;224, 1991.
Den uforberedte pensionering? Hygiejnekomiteens gerontologiudvalg, Ugesk.læger 153:2197R09;2200, 1991.
Danskernes kostvaner beskrevet ved hjælp af 7R09;dages kostskemaer. I energiindtagelse og energifordeling. Jørgensen, L.M., Kirchhoff, M., SchultzR09;Larsen, K. and Schroll, M. Näringsforsk­ning 35:61R09;64, 1991.
International handbook on aging. FrijsR09;Madsen, B. Handbook 1980.
Causa socialis. Jespersen, H.G. Ugesk.læger 142:2302R09;2305, 1980.
The clinical medicine of old age Kirk, H. Ugesk.læger 142:726, 1980.
Akut hjemmepleje som alternativ til causa socialis indlæggelse. Kirk, H. and Dalgaard, O.Z. Ugesk.læger 142:2299R09;2302, 1980.
Anbringelse i institution R09; samfundets af­magtsreaktion. Magnussen, G. Ugesk.læger 142:3404R09;3406, 1980.
Den langtidsmedicinske afdeling i et provinsomraade Sanders, S. and Mortensen, M.L. Ugesk.læger 142:3002R09;3006 1980.
Ved livets afslutning. Daugaard, J Ugesk.læger 1615R09;1616, 1981.
En vurdering af plejebehovet hos patienter med maligne neoplastiske sygdomme Elling, P., Winther, J. and Hoestrup, H. Ugesk.læger 143:1617R09;1619, 1981.
Selvbestemmelse R09; også for ældregruppen? FrijsR09;Madsen, B. Lægeforeningens forlag kapitel 2.:10R09;12, 1981
Bladder dys­function after low anterior resection for midR09;rectal cancer. Kirkegaard, P., Hjortup, A. and Sanders, S. The american j. surgery 141:266R09;268, 1981.