Dansk geriatrisk forskning 1903-91


Titel Forfatter Tidsskrift År
Alcohol intake, beverage preference and risk of hip fracture in men and women. S. Høidrup, M. Grønbæk, A. Gottschau, J. B. Lauritzen, and M. Schroll Am J Epid 150:993-1001, 1999.
Tobacco smoking and risk of hip fracture in men and women. S. Høidrup, Prescott, T. I. A. Sørensen, A. Gottschau, J. B. Lauritzen, and M. Grønbæk. International J of Epidemiol 29:253-259, 2000.
Historien om Nic. J. Ingerslev Ugeskr læger 153:1441-1443, 1991.
85-year-olds in Denmark. J. Ingerslev. Dan Med Bull 39:207-211, 1992.
Drug consumption in 85-year-olds J. Ingerslev European J Geront. /:393-399, 1992.
Heriditær protein S mangel og familiær trombose. J. Ingerslev and Thelle T. Ugeskr læger 155:1703-1707 1993.
Hæmangioperisytom. Kasuistik J. Ingerslev Ugeskr læger 156:1817-1818, 1994.
Is an ephedrine and caffeine mixture contraindicated in hypertension J. Ingerslev, T. L. Svendsen, and A. Mørk. J Obesity 21:666-673, 1997.
Hvad kan vi lære af hundredårige? B. Jeune and K. Andersen-Ranberg. Ugeskr0 Læger 161:6321-6325, 1999.
What can we learn from centenarians? B. Jeune and K. Andersen-Ranberg. In: Martin, P., Rott, C., Hagberg, B., Morgan, K. (Eds): Centenarians Autonomy versus dependence in the oldest-old. Serdi Edition. Paris and Springer Publishing Company, New York, 2000.
70-åriges sociale situation før og nu. En kohortesammenligning af 70-årige mænd og kvinder tilhørende 1897 og 1914 populationerne i Glostrup K. S. L. Jürgensen, K. Avlund, and M. Schroll. Ugeskr læger 152:2988-2992 1990.
70-åriges helbred før og nu. En kohortesammenligning af 70-årige mænd og kvinder tilhørende 1897- og 1914-populationerne i Glostrup K. S. L. Jürgensen, K. Avlund, and M. Schroll. Ugeskr læger 152:2993-2997, 1990.
Måling af funktionsevne hos ældre. K. S. L. Jürgensen Ugeskr Læger.Videnskab og Praksis Statusartikel:6345-6350 1997
RAI" - et internationalt system til vurdering af beboere på plejehjem L. M. Jørgensen, K. El Kholy, K. Damkjær, A. Deis, and M. Schroll. Ugeskr læger 159:6371-6377, 1997.
Reducerer brug af tranebærsaft hyppigheden af urinvejsinfektioner i en geriatrisk afdeling Kirchhoff, M., J. Rønneberg, K. Damkjær, I. Pietersen, and M. Schroll. Ugeskr læger 163:2782-2786, 2001.
Incidence of myocardial infarction in the Danish MONICA population 1982-1991. M. Kirchhoff, M. Davidsen, H. Brønnum-Hansen, B. Hansen, H. Schnack, L. S. Eriksen, M. Madsen, and M. Schroll. Internal J Epidemiol 28:211-218, 1999.
Stuegang er til for patienten. M. Kjerholt and C. Moe. Sygeplejersken 12:32-34, 2000.
Factor V Leiden and venous thrombosis in Danish centenarians. S. R. Kristensen, K. Andersen-Ranberg, L. Bathum, and B. Jeune. Thrombosis and Hemostasis 80:860-861 1998.
Causes of death during the first 5 years of a randomized trial of mass screening for colorectal cancer with fecal occult blood test O. Kronborg, C. Fenger, J. Worm, S. A. Pedersen, J. Hem, and K. Bertelsen. J Gastroenterol 2:47-52 1992.
Hård styrketræning af svage gamle. International Forskning A. Kryger, E. Bjerregaard, and M. Schroll. Videnskab og Praksis:2206, 2000.
Helicobacter pylori infection. J. T. Larsen, E. Skjelbo, and L. F. Gram The Lancet 349:878-879, 1997.
Functional ability of community dwelling elderly criterion related validity of a new measure of functional ability. KS. Larsen, K. Avlund, and K. Kreiner. J Clin Epidemiol 45:1315-1326 1992.
A comparative study of factors related to carrying out physical activities of daily living. (PADL) among 75-year-old men and women in two Nordic localities P. Laukkanen, E. Heikkinen, M. Schroll, and M. Kauppinen. clin exp res 9:258-267, 1997.
Cardiovascular autonomic neuropathy in insulin-dependent diabetes mellitus: prevalence and estimated risk of coronary heart disease in the general population O. May, H. Arildsen, E. M. Damsgaard, and H. Mickley. Jourrrnal of International Medicine 248:483-491, 2000
Thyreoideadysfunktion hos ældre K. V. Mikkelsen, K. Andersen-Ranberg, and L. Hegedüs. læger 163:2770-2774, 2001
Thyreoideadysfunktion hos ældre. K. V. Mikkelsen, K. Andersen-Ranberg, and L. Hegedüs Läkartidningen 98:3029-3031 2001.
Serum ferritin and iron in a Danish population of "Healthy" 85-years-old individuals. N. Milman, J. Ingerslev, and N. Graudal. Scand J Clin Lab Invest 50:77-83, 1990.
Sankt Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup. C. Moe and I. Hee. Ugeskr læger 154:2791-2792, 1992.
Skævheder i patient-læge-forholdet i geriatrisk perspektiv C. Moe and M. Schroll Ugeskr læger 155:2294-2298 1993
Hospicefilosofiens idéindhold, Sankt Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup, en etårsevaluering C. Moe Ugeskr læger 156:5304-5307 1994.