Dansk geriatrisk forskning 1903-91


Titel Forfatter Tidsskrift År
Sårheling og sårbehandling hos ældre. F. Gottrup, J. Ingerslev, and T. Karlsmark. Ugeskr læger 159:6349-6352, 1997.
Clinical relevance of genetic polymorphisms in drug oxidation. L. F. Gram, K. Brøsen, S. H. Sindrup, and E. Skjelbo In Bres, J., Panis, G. (eds) Pharmacocinetique de la recherche clinique John Libbey. Eurotext:40-47, 1992.
Risk factors in elderly taking psychotropic drugs. Significance of genetic polymorphism in drug oxidation L. F. Gram, K. Brøsen, S. H. Sindrup, and E. Skjelbo. Nord J Psychiatry 47 suppl 28:85-89 1993.
Drug related events and drug utilization in patients admitted to a geriatric hospital department J. Hallas, J. Worm, J. Beck-Nielsen, L. F. Gram, E. Grodum, N. Damsbo, and K. Brøsen. Dan Med Bull 38:417-420, 1991.
Drug related admissions to medical wards: a population based survey. J. Hallas, L. F. Gram, E. Grodum, N. Damsbo, K. Brøsen, T. Haghfelt, B. Harvald, J. Beck-Nielsen, J. Worm, and K. B. Jensen Br J Clin Pharrrmacol 33:61-68, 1992.
Drug related hospital admissions; results from an intervention program. J. Hallas, B. Harvald, J. Worm, J. Beck-Nielsen, L. F. Gram, and E. Grodum. Eur J Clin Pharmacol 45:199-203, 1993.
80-year-old men have elevated plasma concentrations of catecholamines but decreased plasma renin activity and aldosterone as compardd to young men B. Hallengren, S. Elmstahl, H. Galvard, P. Jemtorp, P. Manhem, H. Pessah-Rasmussen, and L. Stavenow. Aging Dec. 4 (4):341-345, 1992.
Polymorphism in the 5' flanking region of the human insulin gene. Relationships with athesclerosis, lipid levels and age in three samples from the Danish populaiton A. T. Hansen, L. U. Gerdes, K. Overgaard, J. Ingerslev, and O. Færgeman. Arteriosclerosis 10:372-378, 1990.
. Hyppighed og sociale konsekvenser af urininkontinens hos gamle plejehjemsboende kvinder F. R Hansen, K. Thiesen, and R. Krakauer Ugeskr læger 152:3242-3244, 1990
Erfaringer fra et geriatrisk team knyttet til et sygehus. F. R Hansen, H. Poulsen, and B. Frølund. Ugeskr læger 154:613-617 1992.
Den subakutte funktion i en geriatrisk afdeling F. R Hansen, H. Poulsen, and B. Frølund. Ugeskr læger 154:617-620, 1992.
Er det geriatriske team kommet for at blive? F. R Hansen and F. Hansen. Ugeskr læger 159:6400-6402, 1997.
Retten til behandling F. R Hansen. Ugeskr læger 162:1603-1604 2000.
Praktiserende lægers opfølgning i ældres hjem efter hospitalsindlæggelse. F. R. Hansen, A. Ziebell, K. Spedtsberg, and M. Schroll. Ugeskr læger 153:2128-2131, 1991.
Geriatric follow-up by home visits after discharge from hospital. A randomized controlled trial. F. R. Hansen, K. Spedtsberg, and M. Schroll. Age and Ageing 21:445-450 1992.
Offensiv geriatri. F. R. Hansen, H. Poulsen, and K. D. H. Sørensen Gerontologi og Samfund 3:48-50, 1992.
Opfølgende hjemmebesøg til ældre efter hospitalsindlæggelse. En randomiseret, kontrolleret undersøgelse. (parallelpublikation). F. R. Hansen, K. Spedtsberg, and M. Schroll. Ugeskr læger 156:3305-3311, 1994.
A model of regular geriatric follow-up by home visits to selected patients discharged from geriatric ward. A randomized controlled trial F. R. Hansen, H Poulsen, and K. D. H. Sørensen. Aging clin exp res 7:202-206, 1995.
1999 - et dynamisk geriatriår. Dansk Selskab for Geriatri F. R. Hansen and Pedersen K.D. Ugeskr læger 162:1711, 2000.
Et års erfaringer med et geriatrisk team og subakut afsnit på Amtssygehuset i Glostrup F. R. H. Hansen. Dynamisk geriatri. Anonymous. Anonymous. 1993.
Det geriatriske sygdomsbillede i en intern medicinsk afdeling. P. M. Hansen, K. D. H Sørensen, and N. Horwitz Ugeskr læger 153:1584-1586 1991.
Normal blood pressure and preserved diumal variation inoffspring of type 2 diabetic patients characterized by features of the metabolic syndrome C. Hauerslev Foss, E. Vestbo, A. Frøland, H. J. Gjessing, C. E. Mogensen, and E. M. Damsgaard. Diabetes Care 3:283-289 2000.
Autonomic neuropathy in non-diabetic offspring of type 2 diabetic subjects is associated with urinary albumin excretion rate and 24-h ambulatory blood pressure C. Hauerslev Foss, E. Vestbo, A. Frøland, H. J. Gjessing, C. E. Mogensen, and E. M. Damsgaard. Diabetes 50:630-636, 2001.
Levels and associates of self-rated health among 75-year-old people living in three Nordic localities E. Heikkinen, R. Leinonen, S. Berg, M. Schroll, and B. Steen. Serdi Publisher:121-148, 1997.
Preventive home visits among elderly people C Hendriksen Dan Med Bull 39:256-257, 1992.
Fremtidens geriatri. C Hendriksen and M. Schroll. Ugeskr læger 151:3435-3439, 1989.
Forebyggelse af helbredsproblemer og funktionsbegrænsninger blandt ældre mennesker. C. Hendriksen and M. Vass. Ugeskr læger 161:3638-3640, 1999.
Belastende symptomer hos patienter i hospice H. Henriksen, J. Riis, B. Christophersen, and C. Moe. Ugeskr læger 159:6992-6996, 1997.
Svækket og gammel. Beslutningsprocesser i patientforløb set bottom up. B. Himmelstrup. 2000.
Hormone replacement therapy and hip fracture risk: Effect modification by tobacco smoking, alcohol intake, physical activity and body mass index S. Høidrup, M. Grønbæk, A. Gottschau, J. B. Lauritzen, and M. Schroll. J Epidemiol 150:1085-1093, 1999.