Dansk geriatrisk forskning 1903-91


Titel Forfatter Tidsskrift År
Samarbejde om gamle mennes­kers sygehusindlæggelse og R09;udskrivelse. II. Forløbet i år efter udskrivelsen Hendriksen, C. and Strømgård, E Ugesk.læger 151:1534R09;1536, 1989.
Opsøgende arbejde for ældre. Hendriksen, C. Medicinsk årbog, Munksgaards forlag. 37R09;42, 1989.
Den forebyggelsesorienterede samtale hos ældre Hendriksen, C. Mskr.prakt.lægegern. 68:175R09;181, 1989.
Rødovreprojektet R09; forebyggende interven­tionsbesøg hos gamle mennesker. Hendriksen, C. DoktordisputatsR09;forsvaret 8. juni 1989 15.juni: 1989.
Forebyggelse nytter R09; Rødovreprojektet og dets effekt. Hendriksen, C. Gerontologi og samfund 5:54R09;56 1989.
Indlagte på 65 år og derover på medicinsk afdeling på firdelt sygehus i provinsen. Kirk, N.U., Pedersen, M.B. and Baslund, B. Ugesk.læger 151:1537R09;1540, 1989
Biokemisk forskning i alderdom, hvorfor? Rattan, S.L.S. and Riis, B. Ugesk.læger 151:3085R09;3086 1989
rapport 1989. Rødovre kommune,
CoR09;operation between hospitalR09;based and com­munityR09;based geriatric assessment, Roskilde, Denmark in Multidis­ciplinary health assessment of the elderly ) Schroll, M. Ed.s Brocklehurst JC, Willians TF, Kennedy THE & Coppard LC). Dan.Med.Bull. 36:49R09;52 1989.
Nye tider R09; nye ældre. Helbred. Schroll, M EGVR09;fondens fremtidsstudie 1989.
Gamle kvinder R09; nye tider, i gammel Quinde R09; Ny verden. Schroll, M Ingerlise Dyrholm (red.) Dansk gerontologisk selskab 1989.
Kan ældre mennesker ved motion forbedre deres sundhed og livskvalitet? SchultzR09;Larsen, K., Avlund, K. and Schroll, M Mskr.prakt.lægegern. 67:829R09;837, 1989.
Cirkulæreskrivelse vedr. iværksættelse af reformen for videreuddannelse af læger. Sundhedsministeriet, brev j.nr.705/1R09;14/1989 21 nov.: 1989.
Samarbejde om gamle menneskers sygehusindlæggelse og udskrivelse 3. Funktion­sevne, selvvurderet helbred og livskvalitet. Sørensen, K.D.H., Hendriksen, C. and Strømgård, E Ugesk.læger 151:1609R09;­1612, 1989.
At være gammel. En epidemiologisk social­medicinsk interventionsundersøgelse af 75R09;, 80R09; og 85R09;årige københavnere Sørensen, K.H. Københavns Universitet 1989
Plejehjem­sindstilling af ældre patienter med apoplexia cerebri Andersen, G., Jensen, L.B. and Revsbech, P.A. Ugesk.læger 152:2104R09;2106, 1990.
changes of the femoral shaft with age measured by dual photon absorptiometry. Bohr, H.H. and Schaadt, O.P. BoneR09;Miner 11:357R09;362, 1990.
Geriatriens udvikling. Dahl, S. Ugesk.læger 152:493R09;494, 1990.
14.8.1896R09;18.8.1989. Dalgaard, O.Z. Torben Geill Ugesk.læger 152:269, 1990.
Microalbuminuria as predictor of increased mortality in elderly people. Damsgaard, E.M., Froland, A., Jørgensen, O.D. and Mogensen, C.E. BMJ 300:297R09;300, 1990.
Overlevelse og boligforhold hos kirurgisk behandlede patienter over Gøte, H., Stimpel, H.R. and Pedersen, T.B. Ugesk.læger 152:2044R09;2047, 1990.
Polymorphism in the 5Flanking region of the human insulin gene. Relationships with athesclerosis, lipid levels and age in three samples from the Danish population. Hansen, A.T., Gerdes, L.U., Overgaard, K., Ingerslev, J. and Færgeman, O. Arteriosclerosis 10:372R09;378, 1990.
Samordning på ældreområdet i Roskilde. Hansen, F.R. and Spedtsberg, K. Sundhedsafdelingen,Roskilde amt 1990.
Nyt samar­bejde om gamle menneskers sygehusindlæggelse og R09;udskrivelse. Hendriksen, C., Strømgård, E. and Sørensen, K.H. Nord.med. 105:58R09;60, 1990.
Reference values for vertebral heights in Scandinavian females and males Hermann, A.P., Brixen, K., Andresen, J. and Mosekilde, L. Acta Radiol. 34:40R09;52 1990.
Socialmedicinsk undersøgelse blandt ældre i ti EFR09;lande. Holst, E. and Holstein, B. Ugesk.læger 152:225R09;227, 1990.
Hvilke pensionister får hjemmehjælp? Holstein, B.E., Due, E.P., Almind, G. and Holst, E. Ugesk.læger 152:228R09;232, 1990.
Kan sygehusindlæggelser blandt ældre undgås? Hygiejnekomiteens gerontologiudvalg, Ugesk.læger 152:1467R09;1468 1990.
Ældre og fysisk aktivitet Hygiejnekomiteens gerontologiudvalg Ugesk.læger 152:1469R09;1471 1990.
Forebyggelse af psykiske gener hos ældre Hygiejnekomiteens gerontologiudvalg Ugesk.læger 152:1472R09;1473 1990.