Dansk geriatrisk forskning 1903-91


Titel Forfatter Tidsskrift År
The ageing of the Danish population. Leeson, G.W. and Matthiesen, P.C. Proceedings of the Nordic GerontoR09;psychiatric sym­posium. Silkeborg:9R09;13, 1981
Spontan osteonekrose i knaeled R09; en geriatrisk lidelse Møller, E. Mskr.prakt.lægegern. 5:335, 1981.
A follow up study of octogenarians after major gastrointestinal surgery. Pedersen, B.V., Hougen, H.P. and Kjærgaard, J. Dan.Med.Bull. 28:204 1981.
Behovet for langtidsmedicinsk bistand på en almen kirurgisk afdeling Sanders, S., Dragsted, V., Hansen, F., Jacobsen, M.I., Mortensen, M.L., Pedersen, O.E., Friis, E. and Hjortup, A Ugesk.læger 143:1723R09;1727 1981.
Årsager til ældres institu­tionsanbringelse. Sanders, S. and Mortensen, M.L. Ugesk.læger 143:2057R09;2060, 1981
Behovet for en langtidsmedicinsk bistand på en almen kirurgisk afdeling Sanders, S., Dragsted, V., Hansen, B.F., Jacobsen, M.J., Mortensen, M.L., Pedersen, O.E., Friis, E. and Hjortrup, A. Ugesk.læger 143:1723R09;1727, 1981.
2. delrapport april:11R09;30, Ældrekommissionen, 1981.
KAS Glostrup KAS Glostrup personalebladet 4:
Urinary incontinence anf genital prolapse: A prospective blind study of the value of urodynamic evaluation. Friis, E., Hjortrup, A., Nielsen, J.E., Sanders, S. and Walter, S. The journal of Urology 128:764R09;765, 1982.
A happier old age in Denmark? Godber, C. BMJ 284:1729R09;1780 1982.
Ældre på plejehjem i Rødovre kommune. Hendriksen, C. Ugesk.­læger 144:2961R09;2968 1982.
A socioR09;medical population study of the elderly in the City of Copenhagen 1978/79. HjortR09;Sørensen, K. Dan.Med.Bull. 29:280R09;­285, 1982.
Klinisk kemiske referenceværdier Krakauer, R. Mskr.prakt.­lægegern. 1982.
Prævalens af svær demens blandt ældre i Odense kommune, 1972. Nielsen, B., GunnerR09;Svensson, F., Friborg, S. and Olsen, J. Ugesk.læger 15.nov.:3455R09;3457, 1982.
The contribution of the primary care doctor to the medical care of the elderly in the community Almind, G., Freer, C.D., Muir Gray, J.A. and Warshaw, G. Dan.Med.Bull. suppl.2 1983.
Diagnostiske vanskeligheder ved thyreoideasygdom hos geriatriske patienter Bertelsen, S Ugesk.læger 145:342 1983.
Hvordan går det ældre mennesker der pådrager sig collum femorisfractur? Haim, M. and Kreutzfeldt, J. Læknabladid,The Icelandic medical journal 16:76R09;80, 1983.
Langtidsmedicinens idegrundlag. Hansen, P.F. Sygeplejersken 83:4R09;5, 1983.
Populations­undersøgelser. Hansen, P.F., Schroll, M. and Agner, E. ark 2. 2.2 kl. 20.00R09;21.00: 1983.
populations­undersøgelser. Hansen, P.F., Schroll, M. and Agner, E ark 1 2.2: 1983.
Færdigbehandling R09; færdighedsbehandling. Hansen, P.F. Kbh.Amt. 1983.
Intake of drugs among elderly people in a Danish municipality, Rødovre Hendriksen, C., Lund, E. and Strømgård, E. Acta med scand 214:67R09;71, 1983.
En vurdering af aldrens indflydelse på thyreoideafunktionen: raske ældre undersøgt retrospektivt som 70R09;, 80R09; og 85R09;årige Hommel, E., Agner, E., Ingerslev, J. and Lumholtz, I.B. Sjette nordiske kongres i Gerontologi, København 1983. CongressR09;Procee­dings 372R09;374 1983
Prævalensen af svimmelhed, fald og hjerte­symptomer hos geriatriske patienter Ingerslev, J. Ugesk.f.læger 145:2923R09;2926, 1983.
undersøgelse af 85R09;årige i Glostrop. Sjette nordiske kongres i Gerontologi, København 1983. Ingerslev, J. CongressR09;Proceedings 138R09;143, 1983.
85R09;årige i Glostrup. Boligforhold. Ingerslev, J. Sjette nordiske kongres i Gerontologi, København 1983. CongressR09;Procee­dings 149R09;154, 1983.
Nyt funktionsskema 1. Beskrevet og sammenholdt med et hidtil anvendt plejepointskema Jørgensen, U., Sørensen, K.H., Tjalve, E. and Froberg, K.D. Ugesk.f.læger 145:447R09;450, 1983.
Nyt funktionsskema I. Beskrevet og sammenholdt med et hidtil anvendt plejepointskema Jørgensen, U., Sørensen, K.H., Kirchhof, M., Tjalve, E. and Froberg, K.D. Ugesk.læger 145:447R09;450, 1983.
Myksødem og tyreotok­sikose hos langtidsmedicinske patienter KrogsgaardR09;Jensen, A. and Hansen, J. Ugesk.læger 145:315R09;317, 1983.
En mulig association imellem DNA sekvenser ved siden af insulinR09;genet og atherosclerose. Overbach, D., Johansen, K., Billesbølle, P., Poulsen, S., Schroll, M., Ingerslev, J. and Nerup, J. CongressR09;Proceedings 320, 1983.