Dansk geriatrisk forskning 1903-91


Titel Forfatter Tidsskrift År
Ældres helbred i: klinisk socialmedicin. Schroll, M. Munks­gaard København 1992.
Health and performance in the elderly. Schrolol, M. Age and Nutrition 3:146 1992.
Functional ability of community dwelling elderly. CriterionR09;Related validity of a new measure of functional ability. SchultzR09;Larsen, K., Avlund, K. and Kreiner, S. J.Clin.Epidemiol. 45:1315­R09;1326, 1992.
Ældres funktionsevne i: klinisk social medicin. SchultzR09;Larsen, K. Munksgaard København: 1992.
To grow old. Sørensen, K.D.H. Dan.Med.Bull. 39:211R09;213, 1992.
Gerontologiens muligheder og begrænsninger. Viidik, A. Ugesk.læger 42:2877R09;2878, 1992.
AgeR09;related changes of exerciseR09;induced plasma catechola­mines and neuropeptide y responses in normal human subjects WintherR09;Jensen, E., Espersen, K., Kanstrup, I.L. and Christen­sen, N.J. Acta Physiol.Scand. 144:129R09;133, 1992.
Maximal isometric muscle strength and functional ability among 75R09;yearR09;old men and women. Avlund, K., Schroll, M., Davidsen, M., Løvborg, B. and Rantanen, T. scand Med Sci Sports 4: 1993.
Construct validation and the Rasch model: Functional ability of health elderly people. Avlund, K., Schroll, M., Davidsen, M., Løvborg, B. and Rantanen, T. Scand.j.soc.med. in press: 1993.
Geriatrien i Roskilde amt. Borg, B., Frølund, B. and Krakauer, R. IQ 93 1993.
Polycystic kidney disease. Dalgaard, O.Z. Int. Congress and Symposium series 200:153R09;159, 1993.
Afprøvning af en metode i almen praksis til diagnosticering af demens hos ældre Dinesen, O. and FrijsR09;Madsen, B. Protokol 25.maj: 1993.
Maximal isometric muscle strength and physical activity i 75R09;yearR09;old men an women in three Nordic localities. Era, P., Rantanen, T., GauseR09;Nilsson, I., Avlund, K., Heikkinen, E., Schroll, M. and Steen, B. scand Med Sci Sports 4 1993.
Opfølgende hjemmebesøg til ældre efter hospitalsindlæggelse. En randomiseret, kontrolleret undersøgelse Hansen, F.R., Spedtsberg, K. and Schroll, M. Ugesk.læger 1993.
Hypertension hos ældre: God effekt af medicinsk behandling. Ingerslev, J. Teori og terapi 2:33R09;36, 1993.
Geriatriens olympiade. Den geriatriske patient R09; en udfordring for den praktiserende læge. Ingerslev, J. Månedsskrift for praktisk lægegerning 4:1R09;11 1993.
Skal gamle mennesker gastroskoperes? Linde, J. Geriatrisk afdeling RL. 37, 1993.
Medicin og ældre på -sterbro R09; Et forsøg med bedre medicinanvendelse Linde, J., Frøkjær, B., Sørensen, E.W. and Morgall, J. Institut for Samfundsfarmaci 208, 1993.
Akut myokardieinfarkt hos ældre. Nielsen, H. Københavns Universitet disputats: 1993.
NORA Nordic Research on aging. Com­parative study of functional capacity of 75R09;year olds in three Nordic Localities NORA investigators, Dan.Med.Bull. 1993.
Occurrence and incidence of the second hip fracture Schroder, H.M., Petersen, K.K. and Erlandsen, M. Clin.Orthop. 289:166R09;169 1993.
Chronic undernutrition and the aged Schroll, M., Jørgensen, L., Osler, M. and Davidsen, M. Proceedings of the nutrition society 52:29R09;37 1993.
Fald i (konsekvenser af) fald? Schroll, M. Ugesk.læger (leder) 155:1521R09;1522, 1993.
Geriatric research and its perspectives Schroll, M. Facts and research in gerontology 7:285R09;298, 1993.
Impairment of the heart related to disability and handicap in 400 Danes aged 75 years as assessed by echocardiography, bicycle test and at home visits, respectively. Schroll, M., Løvborg, B., Munck, M., Avlund, K. and Davidsen, M. Eur J Gerontology,in press 1993.
The main pathway to musculoskeletal disability. Schroll, M. scand Med Sci Sports 4 1993.
Geriatri i medicinsk kompendium Schroll, M. København:Nyt Nordisk forlag, Arnold Busck, 1993. Ed. 14th 1993.
Kronisk sygdom og funktionsevne blandt 70R09;årige mænd og kvinder SchultzR09;Larsen, K. Københavns Universitet 1993.
Changes in bone historpometry after longR09;term treatment with intermittent, cyclic etidronate for postmenopausal osteoposis. Storm, T., Steiniche, T., Thamsborg, G. and Melsen, F. J.Bone.Miner.Res. 2:199R09;200, 1993.
Comprehensive geriatric assessment: a metaR09;analysis of controlled trials Stuck, A.E., Siu, A.L., Wieland, G.D., Adams, J. and Ruben­stein, L.Z. Lancet 342:1032R09;1036, 1993.